Milionová pokuta pro Břeclav platí

BŘECLAV (juh) – Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil dnes ve druhostupňovém správním řízení pokutu ve výši jeden milion korun městu Břeclav za neuchování dokumentace k soutěži o návrh studie celkové rekonstrukce veřejného osvětlení města Břeclav.

„Podle zákona o veřejných zakázkách je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce po dobu pěti let (podle současného znění zákona dokonce 10 let) od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení, přičemž dokumentací o veřejné zakázce se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu či po dokončení zadávacího řízení požaduje zákon. Ustanovení zákona platí obdobně i pro soutěž o návrh, a to i v případě, že na tuto soutěž nenavazovalo zadávací řízení.
Vzhledem k tomu, že zadavatel soutěž o návrh zrušil, byl povinen uchovat příslušnou dokumentaci po dobu pěti let od data zrušení soutěže o návrh. Město ale požadovanou dokumentaci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nepředložilo, takže neprokázalo, že příslušnou dokumentaci o soutěži o návrh uchovalo v souladu se zákonem. Při stanovení výše pokuty úřad vzal v úvahu závažnost správního deliktu a skutečnost, že správní delikt zadavatele znemožnil přezkum postupu zadavatele a svou povahou se tak jedná o jeden z nejzávažnějších správních deliktů,“ uvedl Petr rafaj v odůvodnění vysoké sankce.

Radnice podle Rafaje v rozkladovém řízení také napadala pravomoc úřadu vyžádat si dokumentaci a odmítloji poskytnout. Vedení města již v závěru minulého roku uvedlo, že dokumentace existuje a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže to dobře ví. Minulé vedení města ovšem tvrdilo, že na ni tento úřad nemá nárok, a proto mu dokumentaci nedalo k dispozici.
Současní představitelé města věří, že se Břeclav pokutě přece jen vyhne. Celou záležitost svěřili advokátní kanceláři a město pravděpodobně podá správní žalobu, aby milion za bývalé vedení platit nemuselo.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

70 let volejbalu na Lokomotivě si připomněly také žákyně z osmi klubů Jižní Moravy

BŘECLAV V sobotu 13. 4. 2024 se uskutečnil k příležitosti oslav sedmdesátého výročí vzniku volejbalového …