il.foto

Ledviny jsou stejně důležité jako srdce – rozhovor s MUDr. Olgou Herůfkovou

BŘECLAV – Při příležitosti Světového dne ledvin, který připadá na dnešní den, 8. března, jsme požádali o krátký rozhovor na téma onemocnění ledvin  MUDr. Olgu Herůfkovou, vedoucí  lékařku hemodialyzačního střediska a nefrologické ambulance při interním oddělení Nemocnice Břeclav.

 Co jsou vlastně ledviny a jak fungují?

Ledviny jsou párový orgán velikosti jedné sevřené pěsti uložený po stranách páteře v břišní dutině. Odstraňují různé odpadní látky, které se v těle tvoří při zpracovávání potravy nebo při práci svalů, odstraňují přebytečnou vodu, kterou přefiltrují do moči. Ledviny mají také další významné funkce – regulaci krevního tlaku a udržování minerálů v rovnováze, např. draslíku a sodíku. Dále regulují rovnováhu kyselých a zásaditých látek v krvi a produkují hormon erytropoetin, který vyvolává tvorbu červených krvinek. Ledviny také produkují vitamin D v aktivní podobě, který je důležitý pro zdravé a silné kosti. Ledviny jsou pro člověka stejně nezbytné jako srdce či plíce.

 Jak se projevuje onemocnění ledvin a může i laik toto onemocnění rozpoznat?

Člověk může žít plnohodnotný život i s jedinou ledvinou. Jsou lidé, kteří se narodí pouze s jednou ledvinou a celý život nemají problém. Nicméně, jestliže výkonnost ledvin klesne pod 10-20 % původní kapacity, přestává to pro správné fungovaní organismu postačovat. Pokud ledviny selhávají, hromadí se v krvi odpadní látky. To se může projevovat zhoršováním celkového zdravotního stavu – nevolností, zvracením, nechutenstvím nebo poruchami spánku. Tvoří  se méně moči a tekutina nashromážděná v těle způsobuje otoky tkání – např. dolních končetin, zejména v oblasti kotníků, či očních víček. U nemocných se objevuje dušnost a přibývání na váze. Tělo není schopno produkovat červené krvinky. Tento projev nemoci se nazývá anémie a je obvykle provázen únavou a celkovou slabostí. Nashromáždění škodlivin v těle může také vyvolávat svědění kůže. Zrádné na onemocnění ledvin je, že v počátečním stadiu je na sobě obvykle nepoznáte, ale přesto již může zvyšovat riziko dalších onemocnění, například infarktu myokardu.

U většiny nemocných probíhá onemocnění pozvolna, pacienty nic nebolí, nemají žádné zvláštní potíže. Není výjimkou, že od stanovení diagnózy onemocnění ledvin uplynou desetiletí, než ledviny přestanou zcela pracovat a pak potřebují pomoc ledviny umělé.

 Co je nejčastější příčinou onemocnění ledvin?

Především cukrovka (diabetes mellitus), vysoký krevní tlak (hypertenze), opakované záněty močových cest, dále různá vrozená onemocnění – z nich nejčastěji tzv. polycystická choroba ledvin. Nemoci ledvin postihují poměrně velký počet lidí – podle odhadů trpí některou formou onemocnění ledvin každý desátý člověk. Ne všichni však o skrytém onemocnění vědí, proto je důležité se na případná onemocnění ledvin zaměřit při preventivních kontrolách u svého praktického lékaře. Pokud nevíte, do jaké míry se vás či vašich blízkých onemocnění ledvin dotýká, tak si zkuste odpovědět na pár následujících otázek:

Máte vysoký krevní tlak? – Máte cukrovku? – Má někdo ve vaší rodině (pokrevní příbuzní) onemocnění ledvin? – Kouříte? – Bylo vám již 50 let?

A jestli jste alespoň jedenkrát odpověděli kladně, pak byste měli podstoupit jednouché vyšetření krve (stanovení hladiny sérového kreatininu) a vyšetření moči u vašeho praktického lékaře, které napoví, zdali vaše ledviny pracují tak jak mají.

 Jaké jsou šance na uzdravení, pokud se některé z  onemocnění ledvin projeví?

Podchycení onemocnění ledvin v jeho počátku je velmi, velmi důležité – jednou zničená ledvinová tkáň již nejde vyléčit. Čím méně funkční tkáně je zničeno, tím větší je naděje, že ledviny budou moci dále fungovat. Zdravé ledviny mají velkou rezervní kapacitu, ani úplná ztráta celé jedné ledviny nemusí být pro organismus problém. Existují však některá onemocnění nebo jejich určitá stádia, jež vedou téměř vždy k nezvratnému selhání funkce ledvin. V každém případě, i tehdy, kdy příčinu odstranit nelze, nebo není známa, je potřebné chránit zbytkovou funkci ledvin po co nejdelší dobu. Specialista – nefrolog v takových případech předepíše speciální dietu a léky, které zpomalují další zhoršování funkce ledvin. Pokud ani to nepomůže, je nutné začít s léčbou, která alespoň částečně ztracenou funkci nahradí – dialýzou (peritoneální či hemodialýzou) nebo transplantací.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

70 let volejbalu na Lokomotivě si připomněly také žákyně z osmi klubů Jižní Moravy

BŘECLAV V sobotu 13. 4. 2024 se uskutečnil k příležitosti oslav sedmdesátého výročí vzniku volejbalového …