fotografie: Eva Janečková

Evropské centrum mládeže Břeclav slaví deset let

Takřka přesně na den před deseti lety, 15. března 2007, zahájil svou činnost břeclavský spolek Evropské centrum mládeže Břeclav (EYCB). Tato nezisková organizace umožňuje mladým lidem rozvíjet jejich schopnosti prostřednictvím účasti na mezinárodních vzdělávacích projektech EU, podporuje dobrovolnictví a rozvíjí aktivní občanství. Všichni členové EYCB se na jeho chodu podílejí bez nároku na odměnu a ve svém volném čase.

Za dobu svého fungování se EYCB stalo patrně nejaktivnější organizací v celé České republice, co se týče zprostředkování účasti na zahraničních výměnách mládeže, školicích kurzech nebo seminářích organizovaných v rámci programu Erasmus+: Mládež. Vyslalo již více než 1.120 účastníků na 460 projektů. Mladí lidé mohou s EYCB navštívit vedle všech evropských zemí (s výjimkou malých státečků jako je Andorra nebo Monako) také Arménii, Gruzii, Ázerbájdžán nebo Izrael.

Roku 2012 bylo centrum akreditováno také jako vysílající organizace Evropské dobrovolné služby. Díky tomu mohlo již 16 mladých lidí (nejen) z Břeclavi a jejího okolí strávit až 12 měsíců v zahraničí jako dobrovolníci, vyzkoušet si samostatný život v cizině a naučit se některý ze světových jazyků. Navíc se spolku v rámci tříměsíčního projektu, jehož náklady plně hradil ze svých zdrojů, povedlo vyslat dobrovolnici do Ghany, kde působila jako zdravotnice a lékárnice.

EYCB je jednou z mála organizací v České republice, které za účast na vzdělávacích projektech programu Erasmus+: Mládež v akci nevybírá žádné účastnické poplatky. „Všeobecná dostupnost projektů je pro nás prioritou; proto jsme zřídili speciální fond podporující účast ekonomicky znevýhodněné mládeže. Z jeho prostředků budou mladým lidem pocházejícím z chudých nebo sociálně slabých poměrů koupeny letenky na projekt, cestovní pojištění, pas nebo nezbytné občerstvení, pokud uvíznou na delší dobu na letišti nebo nádraží,“ říká projektová koordinátorka mládežnické organizace Jana Parolková.

Zahraniční neformálně-vzdělávací zkušenost může být velmi přínosná také pro nezaměstnané mladé lidi. Z toho důvodu spolek aktivně propaguje aktuální nabídku projektů nejen na webu (www.eycb.eu) a Facebooku, ale také na nástěnkách břeclavského a hustopečského Úřadu práce.

Významnou součástí činnosti EYCB je rovněž pořádání vlastních mezinárodních výměn mládeže a tréninkových kurzů. „Zorganizovali jsme jich již osm, a to na různá témata: folklor a tradice, zdravý životní styl, metody neformálního vzdělávání, rozvoj kompetencí pracovníků s mládeží za účelem efektivní podpory nezaměstnaných a další,“ vypočítává 1. viceprezidentka EYCB Eva Janečková.

Na Břeclavsku (ale třeba i v Brně a jinde) na středních školách prezentují členové centra možnosti, které program Erasmus+: Mládež v akci nabízí. Mimo to se EYCB zapojuje do místních dobrovolnických iniciativ a organizuje nejrůznější besedy a akce.

Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

FOSFA olympiáda břeclavských škol 2024 začíná 11. června

Po úspěchu loňského prvního ročníku spojily i letos kluby zapojené do projektu FOSFA Sport síly …