Co nového s nemocnicí? Ministerstvo souhlasí s převodem na kraj.

Hustopeče – Minulý týden obdrželo město Hustopeče z Ministerstva financí kladné stanovisko k převodu nemocnice na Jihomoravský kraj za předpokladu, že „ve zdravotnickém zařízení nedojde k narušení zdravotních služeb.“

Co to znamená a jak se bude dále postupovat? Mezi ministerstvem, městem a Jihomoravským krajem musí dojít k podpisu smluv o bezúplatném převodu majetku a současně převodu a převzetí práv a povinností, pohledávek a závazků a smluvních vztahů. Tomu musí v souladu se zákonem o obcích předcházet u nemovitého majetku schválení záměru bezúplatného převodu majetku a jeho zveřejnění na úřední desce. Na dubnových zastupitelstvech města a kraje by pak měl být projednán a schválen již samotný převod. Pokud jde o majetek, který město obdrželo od Fondu národního majetku, budou u něj pro kraj platit stejné podmínky jako dříve pro město – zachování zdravotnického zařízení, nemožnost zcizení, stavebních úprav a pronájmu majetku bez přechozího písemného souhlasu MF a to do 01.05.2027.

Mezitím se činí další důležité kroky. Proběhla jednání s vedením odboru zdravotnictví JMK, domluvili jsme se na tom, které věci budou pro fungování nemocnice nezbytné, které zbytné. Koncem týdne nás navštíví pracovníci majetkoprávního odboru JMK, abychom řešili problematiku pozemků, inženýrských sítí stávajících i budoucích (v souvislosti se stavbou domu pro seniory).

V nemocnici postupně naplňují obsah restrukturalizační dohody (upravuje se chod nemocnice tak, aby se snižoval finanční propad, k němuž docházelo v předchozích letech). Na oddělení bývalé jednodenní chirurgie (skončila k 01.03, od 01.01.2015 neměla uzavřenu smlouvu s VZP) je přemístěna lůžková interna a 3 monitorovací lůžka JIP. Do upravených prostor interny se postupně umísťují pacienti na tzv. ošetřovatelská lůžka. Bývalá MOJ slouží pro ambulantní podávání infuzí a postupně zde vznikne urologická ambulance. V prostoru operačních sálů se provádí centrální sterilizace pro potřeby nemocnice.

Od 01.03. přestala nemocnice provozovat dopravní zdravotní službu. Tři řidiči přešli pod zdravotnickou dopravní službu p. Mati (ze zbývajících dvou, kteří odmítli přejít, jeden dostal výpověď pro nadbytečnost a druhému skončí pracovní poměr, uzavřený na dobu určitou ke 30.04.2015). V nemocnici se postupně stabilizuje situace, nastoupila nová fyzioterapeutka, nová lékařka – internistka.

Hana Potměšilová, starostka

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

70 let volejbalu na Lokomotivě si připomněly také žákyně z osmi klubů Jižní Moravy

BŘECLAV V sobotu 13. 4. 2024 se uskutečnil k příležitosti oslav sedmdesátého výročí vzniku volejbalového …