Festival národů Podyjí v Mikulově, foto: Frankr

Chtějí se věnovat také dětem národů Podyjí

 MIKULOV – Festival Národů Podyjí má již své pravidelné místo v kulturním kalendáři Mikulova. V příštím roce se organizátoři chtějí více zaměřit na děti.

„V roce 2015 máme v úmyslu vytvořit v Mikulově kontaktní místo, kde by se setkávali děti a rodiče z různých národnostních, kulturních a sociálních zázemí. Chceme tak napomoci vzniku osobních kontaktů a přátelství mezi dětmi, jejich rodiči a dalšími zájemci napříč kulturními, národnostními, sociálními i státními hranicemi,“ uvedla předsedkyně Občanského sdružení Národy Podyjí Jitka Plesz.

Plánem členů je sestavit skupinu 20-30 dětí různého věku (4-14 let) z různých kulturních, národnostních a sociálních prostředí a organizovat pro ně pravidelná setkání s připraveným rámcovým programem (výtvarné, hudební, divadelní a kulinářské workshopy, společné výlety, besedy se zajímavými hosty, sbližující hry).

„Chceme oslovit zástupce národnostních skupin z Mikulova a okolí, účastnících se našeho Festivalu, rodiny dětí navštěvujících školky a školy přes hranice, rodiny dětí navštěvujících denní stacionář pro děti s různým stupněm postižení v Mikulově a podobně. Chceme rovněž spolupracovat s podobnými spolky v Podyjí na obou stranách hranic. Předpokládáme, že z účastníků vznikne skupina aktivních rodičů, sympatizantů i členů našeho spolku, která bude projekt a další aktivity nad jeho rámec provázet i v následujícím roce. V roce 2016 bychom s jejich pomocí rádi zorganizovali v Mikulově či okolí letní mezikulturní dětský tábor,“ doplnila Jitka Plesz

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Fosfa a.s. spustila projekt FAIR PLAY

FosfaSport Vyústěním podpory sportovních klubů z Břeclavi a okolí společností Fosfa bylo založení zastřešujícího projektu FOSFA …