foto: Jiří Holobrádek

Břeclavské sborové zpívání. Nedělní setkání zpěváků.

Určitě mně dáte za pravdu, že jsme národem muzikantů a také zpěváků. Zpíváme si rádi a snad při každé příležitosti.
V dnešní době je velmi rozšířené hlavně zpívání folklorní. Na Podluží není dědina, kde by nebyl nějaký pěvecký sbor. Mužský či ženský. U nás v Břeclavi byl vždy nějaký ten pěvecký sbor, ale jaksi nejsou pamětníci. Určitě se zpívalo ve školách, zpívalo se v Sokole nebo ve skautu. Jen tu a tam se dovídáme něco bližšího. Studenti a profesoři břeclavského gymnázia byli už v době první republiky oporou kulturního dění ve městě. Tradiční byly studentské Majálesy nebo vystupování stočlenného pěveckého sboru vedeného profesorem Bruno Valouškem. Domníváme se, že to vše bylo spíše nahodilé nebo příležitostné.

Vše se ale změnilo, když do Břeclavi přišli manželé Kaněrovi. Oba učitelé, navíc Jana vystudovaná učitelka hudební výchovy. Kde učila, tam vždy založila pěvecký sbor. Vnesla do sborového zpívání pořádek a řád, sboru vtiskla charakteristickou podobu. Zpěváky si získávala svým laskavým přístupem. Vzbudila v nich touhu si zazpívat a pravidelně se scházet. Vystoupení pěveckých sborů pod Janiným vedením bylo vždy velmi dobře přijato veřejností. Sbory účinkovaly při každé příležitosti a dokonce se vyskytly obavy, že sbory odvádějí dobré zpěváky od folkloru. Za ta dlouhá léta prošli jejími pěveckými sbory desítky a stovky zpěváků. Mnohé zpívání nebo muzicírování, ovlivnilo natolik, že se jim stalo povoláním. Všichni se znají, vzpomínají a také se čas od času scházejí. A tak se vlastně narodila myšlenka, aby se sešli ti dávní zpěváci ze všech sborů, které Jana Kaněrová vedla. Za tím vším se také krčí jedno, prý nevýznamné, životné jubileum. Profesorka Jana Kaněrová se letos dožívá neuvěřitelných 80 let.
Historické a neméně zajímavé setkání zpěváků se uskuteční 4. května v 17 hodin v břeclavském Domě školství.

František Schulz

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Aleš Černý – NA PODLUŽÍ

BŘECLAV / Synagoga Břeclav 9. 2 – 17.3. 2024 / vernisáž 8. 2. v 17 …