Zvěř na silnici

BŘECLAVSKO: Od začátku roku jsme šetřili již 192 případů.

Břeclavsko – V letošním roce na Břeclavsku evidujeme již 192 případů, při kterých došlo ke střetu motorového vozidla se zvěří. Mohlo by se zdát, že srážka se zvěří hrozí spíše v podzimních měsících, ale není tomu tak. O letních prázdninách vyjíždí dopravní policisté k takovým událostem i několikrát týdně.

Poklidná jízda úsekem se zvýšeným výskytem lesní zvěře se může během několika málo okamžiků proměnit ve velkou nepříjemnost. V drtivé většině situací se jedná o nepředvídatelnou událost, kterou řidič nečeká. Výskyt zvěře na silnici totiž řidiče téměř vždy překvapí. Největší  počet nehod samozřejmě zaznamenáváme tam, kde pozemní komunikaci obklopuje lesní porost. Právě v těchto úsecích by měli být řidiči opatrní, nejezdit příliš rychle a věnovat se plně řízení. To platí nejen přes den, ale hlavně v nočních hodinách.

Na Břeclavsku k těm nejvíce problémovým úsekům patří silnice z Břeclavi do Valtic, pak následuje úsek vedoucí z Břeclavi ke státní hranici s Rakouskem na Reinthal, ale evidujeme i případy  na Mikulovsku či Hustopečsku. Nejčastěji dochází ke střetu se srnou či srncem a teprve pak následuje podíl divokých prasat, zajíců a bažantů. Vzniklé škody na vozidlech mnohdy dosahují desítek tisíc korun.

Dá se vůbec taková situace předvídat? A jak se správně zachovat? Na tyto otázky není jednoduchá odpověď. Samozřejmě, že je důležité se plně věnovat řízení tam, kde jsou místa nebo úseky označeny výstražnou značkou upozorňující na to, že zde může docházet k častému výskytu zvěře. Nelze ani dát univerzální radu, jak správně zareagovat, když na silnici nečekaně skočí lesní zvěř. Dokázat totiž během sekundy odhadnout situaci, přihlédnout ke stavu vozovky, zohlednit ostatní účastníky silničního provozu a dokonale zvládnout úhybný manévr, je téměř nemožné. Nejlepším preventivním opatřením v místech se zvýšeným výskytem pohybu zvěře  je nízká rychlost jízdy! Ta se stává hlavním činitelem při sčítání následků.

Pokud se vám takový nepříjemný zážitek stane, nemá význam propadat panice. Jestliže zjistíte, že váš vůz je poškozený a zvěř utrpěla zranění či byla usmrcena, určitě kontaktujte Policii ČR. V žádném případě s poraněnou ani usmrcenou zvěří nemanipulujte!

Zdroj: www.policie.cz

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Břeclav a břeclavský hokej…

HC Lvi Břeclav z.s. se  již devátý rok ve své koncepci činnosti zaměřuje na všestranný …