Zápis do mateřských škol

MIKULOV

Zápis do mateřských škol v Mikulově proběhne bez účasti dětí ve dnech 4. 5. – 15. 5. 2020.

Přihlášku lze podat:

– do datové schránky školy
– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
– poštou
– osobně v MŠ v termínech stanovených školou

Vyplněný tiskopis přihlášky rodiče uchazečů podepíší a přiloží kopii očkovacího průkazu. Není nutno navštěvovat pediatra. Pouze v případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, zákonný zástupce na dálku kontaktuje praktického lékaře a vyžádá si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a potvrzení připojí k přihlášce.

– MŠ Pod Strání – Přihláška
– MŠ Habánská – Přihláška

Veškeré informace naleznete na webových stránkách školy:

– MŠ Pod Strání – http://www.msmikulov.cz/
– MŠ Habánská – http://www.mshabanska.cz/Informace2020-2021.html

Zdroj: www.mikulov.cz

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Víťův brácha

MIKULOV / Zahrádka U Zajíce, Náměstí 3 pátek 28. 6. 2024 19:00 – 22:00 Václav …