il.foto

Začít třídit a vytřídit si slevu

Mikulov – Koncem minulého roku jsme v článku „Zastupitelé zrušili seniorům úlevy na odpadech. Každý má šanci třídit“ jsme informovali čtenáře o schválení nové vyhlášky o poplatcích za komunální odpad, která tak ruší slevu pro seniory. Ten, kdo chce šetřit, se musí v letošním roce přihlásit do systému ISNO a začít třídit. „Slevu si tak správným nakládáním s odpady vytřídí,“ řekla místostarostka Marie Leskovjanová.

V této souvislosti  vedení města Mikulov a společnost STKO Mikulov připravili informace, které novým účastníkům v systému zjednoduší jejich zapojení. A občanům, kteří již v tomto systému třídí, připomenou, jak nejlépe postupovat, popřípadě se vyvarovat minulých chyb.

Nejprve rekapitulace důvodu, proč město Mikulov uvítalo vznik systému, který umožňuje třídění odpadu.

„Není jistě nutné zdůrazňovat, že likvidace odpadu, který více a více zatěžuje naše životní prostředí, je stále dražší a nejlepší cestou k jejímu zlevnění je důkladné vytřídění odpadu, který je možné zpeněžit a dále využít,“ zamýšlí se Marie Leskovjanová. V Mikulově pro třídění jasně hovoří následující čísla. Náklady na likvidaci odpadu byly v roce 2011 celkem 7 154 527 Kč a příjem od společnosti EKO-KOM, což je firma, proplácející městu částku ze obalový materiál podle množství vytříděného odpadu, byl 950 000 Kč. Příspěvek této firmy snížil náklady na jednoho obyvatele z 960 korun na 833 korun. V roce 2014 město za likvidaci odpadu zaplatilo 6 463 965 Kč a občanům na bonusech za správné třídění vyplatí 413 898 Kč. Celkem tedy 6 877 863 Kč. Společnost EKO-KOM za dobré třídění přispěla částkou 1 745 000 Kč. Což snížilo náklady na jednoho občana z 917 Kč na 629 Kč. „Nechtěla jsem čtenáře nudit příliš podrobným ekonomickým rozborem, ale pokládám to za nutné. Je třeba si uvědomit, kolik by občané platili, kdyby netřídili jako dosud,“ uvedla místostarostka.

Podle jejích slov se v minulých dnech ozvalo i několik občanů, kteří byli s výsledkem vypočtené slevy nespokojeni. Proto krátká rekapitulace.

Při přihlášení do ISNA je nutné přihlásit všechny osoby, které budou na daném stanovišti třídit. Tedy pokud v domě bydlí čtyři osoby, musí se přihlásit každá z nich. Po přihlášení je velmi užitečné ověřit si u společnosti STKO, že je vše v pořádku a vytříděný odpad se správně načítá. Přihlášení probíhá čtvrtletně. Pokud se přihlásíte 20. února, jste zapojeni do systému až od 1. dubna.

Největší slevu občané získají, když budou co nejlépe třídit. Výpočet podle informací pracovníků STKO vychází z poměrného množství odpadu komunálního, plastů a papíru. Ale výsledek ovlivní i vytříděné sklo, kov a jiný odpad. „Lidé nedosáhnou nejlepšího výsledku tak, že budou shánět cizí odpad ani tak, že ho budou vyhazovat na místech, kam odpad nepatří. Ale záleží na tom, aby co nejlépe vytřídili odpad, který sami vyprodukují,“ vysvětluje Romana Cvrčková, poradce ISNO z firmy STKO Mikulov.

To, že Mikulovští třídí nejlépe v celém Jihomoravském kraji, ocenili na sklonku minulého roku i odborníci v soutěži „My třídíme nejlépe“, kterou každoročně vyhlašuje společnost EKO-KOM ve spolupráci s Jihomoravským krajem. V kategorii měst se dvěma až deseti tisíci obyvatel je Mikulov díky svědomitému přístupu obyvatel k třídění odpadů nejlepší ze všech. „Chci také moc pogratulovat občanům, kteří si vytřídili největší slevy na rok 2015. U třídění do popelnic je to 400 Kč a u třídění do pytlů 355 korun,“ řekla na závěr místostarostka Marie Leskovjanová. Nejlepší třídiči budou také oceněni.

js

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Živá hudba U Zajíce – The Gardeners

MIKULOV / Zahrádka U Zajíce, Náměstí 3 sobota 1. 6. 2024 ve 20 hodin Acoustic-pop …