Začíná celostátní závod o nejlepší skautskou družinu! Skauti se v Břeclavi vrátí do dob první republiky

BŘECLAV

Také skauti a skautky z okresu Břeclav, Znojmo nebo Vyškov se zapojí do celorepublikového klání – skautské akce Svojsíkův závod. Změří své síly a dovednosti s ostatními dvě stě skauty z regionu a vítězné družstvo postoupí do krajského kola, které se bude konat v Brně. Základní kolo se uskuteční o víkendu 31. března až 2. dubna v Břeclavi na loukách v Kančí oboře. Celé téma závodů bude inspirované prvorepublikovými skauty a historií skautského hnutí.

Jednou za dva roky závodí skauti a skautky ze všech krajů České republiky, aby porovnali své schopnosti, dovednosti a znalosti v široké škále disciplín. Již od základní kol družiny plní celou řadu úkolů, které se promítají do konečného pořadí. Svojsíkův závod je určen pro skauty a skautky ve věku 11–16 let a je vyvrcholením tradiční postupové soutěže 4–8 členných skautských družin. Probíhá na třech úrovních – základní, krajské a celostátní.

Cílem Svojsíkova závodu však není jen změření sil zúčastněných družin, ale hlavně podpora jejich fungování, spolupráce, setkávání skautek a skautů v regionu i v rámci Česka, obohacení oddílových programů a vedení k praktickému využití skautských dovedností.

Jednotlivá kola závodu jsou téměř vždy provázena zajímavým tématem. Právě historie a původní skautské závody, které organizovaly jednotlivé župy, jsou pro organizátory závodů inspirací. Soutěžní družiny se tak vrátí zpátky ke kořenům skautingu. „Při závodech budou spát ve stanech, uvaří si sami večeři na ohni a u společného táboráku je navštíví také samotný zakladatel českého skautingu Antonín Benjamín Svojsík nebo zakladatel skautingu v Brně Velen Fanderlík. Čeká je i hra inspirovaná brannou výchovou za první republiky,“ shrnul lákadla závodu hlavní organizátor Jakub Holobrádek. Vítězem závodů se stane ta hlídka, která získá nejvíce bodů v jednotlivých disciplínách.

Pro letošní celostátní finále Svojsíkova závodu v září 2017 vybrali pořadatelé téma Hra o trůny.

Pro více informací o závodu kontaktujte Emu Zezulovou GSM 601 336 515, ema.zezulova@skaut.cz.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Aleš Černý – NA PODLUŽÍ

BŘECLAV / Synagoga Břeclav 9. 2 – 17.3. 2024 / vernisáž 8. 2. v 17 …