Žáci ZUŠ Břeclav sklízeli úspěchy na soutěžích

BŘECLAV – O činnosti Základní umělecké školy v Břeclavi jsme si povídali s jejím ředitelem Radkem Pudelkou.

Připomeňme si nějaká základní fakta z historie břeclavské „Zušky“.

Historie školy sahá do roku 1925, kdy byla zásluhou břeclavské odbočky ústřední Matice školské v Praze Městem Břeclav zřízena Hudební škola. Vyučovat se začalo v šatně hotelu Koruna. Prvním ředitelem byl jmenován Ladislav Slováček, profesor břeclavského gymnázia. Od roku 1926 jeho místo přebírá Vladimír Ambros, významný moravský hudební skladatel, žák Leoše Janáčka. Další důležitou postavou břeclavského hudebního školství byl Jan Chovanec, absolvent brněnské konzervatoře v oborech housle a varhany. V době jeho působení dochází k prudkému rozvoji břeclavského hudebního života. Za zmínku stojí určitě také ta skutečnost, že na půdě školy vznikl v roce 1954 také soubor Břeclavan.

A co současnost?
V současné době je škola ve městě Břeclavi umístěna ve dvou budovách na ulici Křížkovského. Větší budova na Křížkovského 4, jejíž součástí je také koncertní sál s varhanami, je po rekonstrukci v roce 2007 ve velmi dobrém stavu. Břeclavané ji určitě znají za svých procházek po městě. Na první pohled totiž upoutává svými sgrafity s motivy podlužáckých muzikantů a tanečníků, které jsou umístěny na průčelí budovy. Autorem sgrafit je akademický malíř Rudolf Gajdoš. Druhou budovu Křížkovského se nám postupem času daří také dostávat do lepšího stavu. V minulých dvou letech zde byla vyměněna okna a provedena hydroizolace. V tomto roce by měla díky zřizovateli školy Městu Břeclav dostat novou fasádu. Škola má pět poboček. Vyučujeme v Lanžhotě, Tvrdonicích, Moravské Nové Vsi, Podivíně a nejnověji také v Rakvicích.

Kolik máte zaměstnanců a žáků a jaké obory se zde vyučují?
Ve škole pracuje celkově 38 zaměstnanců, z toho 35 pedagogů. Učitelské osobnosti, které dnes na škole vyučují, určitě patří k regionální umělecké špičce. Ve škole se vyučuje všem uměleckým oborům, tedy hudebnímu, výtvarnému, tanečnímu a literárně-dramatickému. Do základní umělecké školy je možno přijmout žáky od dovršených pěti let věku. Ke studiu všech oborů na začátku školního roku 2013/2014 nastoupilo 694 žáků. Pro žáky a veřejnost škola organizuje řadu vystoupení. Jsou to jak běžné interní besídky, výroční koncerty, představení a výstavy, tak také koncerty pozvaných umělců. Žáci školy běžně účinkují při veřejných břeclavských i mimoměstských akcích. Z absolventů Základní umělecké školy Břeclav se rekrutovala řada dnes již etablovaných souborů. Jako příklad mohu uvést jazzové seskupení Flash Band, dechovou hudbu Fialenka, nebo muziku Břeclavánku. Při škole působí také Břeclavský komorní orchestr.

Jak je škola úspěšná ve výuce žáků?
Nemohu nezmínit úspěšnost našich žáků v soutěžích. V tomto školním roce jsme měli mimořádně úspěšné houslisty. V krajském kole národní soutěže základních uměleckých škol ve svých kategoriích získala Nela Šudřichová 2. místo a Klaudie Šudřichová dokonce 1. místo s postupem do ústředního kola, obě ze třídy paní učitelky Jarmily Volejníkové. Ze třídy pana učitele Libora Mišurce získal Gabriel Vergari 1. místo, Martina Burianová a Anna Drobiličová 2. místo a Filip Vu-Hong čestné uznání. Dále pak Ivana Kratochvílová ze třídy Petry Roučkové získala 3. místo. V soutěži klavíristů v krajském kole obdržel diplom za účast Denis Bojkovič za třídy paní učitelky Kristýny Dobešové Zimmermannové. Ostudu neudělali ani kytaristé, v krajském kole obsadili 2. místo Anna Černá a 3. místo Jan Chlumecký ze třídy Bohdany Kellnerové. Tomáš Janulík ze třídy paní učitelky Anděly Štursové skončil na 3. místě. Dalším úspěchem je 1. místo s postupem do ústředního kola Tomáše Sigmunda v krajské soutěži literárně-dramatického oboru a to v sólovém dramatickém projevu. Tento žák je ze třídy paní učitelky Dariny Herákové.

Jaká je spolupráce s městem?
Musím vyzvednout dobrou spolupráci s naším zřizovatelem Městem Břeclav. Díky ní se daří zlepšovat a zvelebovat prostředí, v němž se vyučování realizuje. Do budoucna bychom chtěli vybudovat počítačovou učebnu pro výuku elektronické hudby. Rádi bychom také postupně obměnili staré klavíry za nové, což je určitě při dnešních cenách hudebních nástrojů běh na dlouhou trať. V příštím roce Základní umělecká škola Břeclav oslaví 90 let od založení, takže bychom toto výročí příští rok rádi důstojně oslavili formou velkého veřejného koncertu s překvapením. Naším dlouhodobým cílem a standardem je dobrá práce se žáky, rozvoj jejich talentu a absolventi, kteří jsou schopni prezentovat u nás nabyté dovednosti v rámci kulturního dění regionu.

O nás Jaroslav Švach

Jaroslav Švach
tel.: 606 727 242 e-mail: svach@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Hudební středy u Kapra: CM Vladimíra Beneše

BŘECLAV / Letní terasa Pod Zámkem 24. 7. 2024 20:00 Cimbálová muzika Vladimíra BenešeV posledních …