il.foto www.penzion-perna.cz

Začaly stavební práce na Svatém kopečku

 MIKULOV (sob) – Dominanta Svatého kopečku, kaple svatého Šebestiána, a přilehlá kampanila se začínají měnit před očima.

Na začátku června byly v rámci realizace projektu Obnova a využití kulturně-historické lokality Svatého kopečku v Mikulově zahájeny stavební práce, které potrvají rok. „Zmíněný projekt je dotován z programu ROP Jihovýchod a město obdrží 85% dotaci z předpokládaných sedmimilionových výdajů,“ upřesnila Kateřina Korandová z Městského úřadu v Mikulově. Kromě stavebních prací na venkovních částech kaple svatého Šebestiána, zvonice a schodiště k Božímu hrobu, bude taky v příštím roce ve zvonici zřízena nová expozice o historii Svatého kopečku i města Mikulova.

Kolem zvonice již vyrostlo lešení, čehož si všimne každý, kdo na Svatý kopeček pohlédne. Brzy se do nezbytného hávu oděje i kaple svatého Šebestiána a opravy se dočká i střecha kostela. „Stávající dožilá krytina kopule z pozinkovaného plechu včetně bednění je z roku 1946, a tak je nutné ji vyměnit. Také bude vyměněna děravá krytina zákristie a všechny klempířské výrobky,“ upřesnil Josef Hromek z Městského úřadu Mikulov. Opravena bude také fasáda, výměny se dočkají všechna okna, hlavní vstupní dveře poškozené vandaly i dveře do zákristie. Ve vnitřním prostoru kaple budou v nezbytném rozsahu opraveny jen omítky v soklové části, které jsou poškozené vzlínající vlhkostí.

Rozsah prací u zvonice bude podle Josefa Hromka obdobný. Kromě nového kabátu a výplní okenních otvorů včetně okenic bude opraven krov, trámový strop a zvonová stolice. „Opraveny budou také vnitřní omítky a podlahy, protože plánujeme na příští rok otevřít v kampanile expozice o historii křížové cesty,“ doplnila Kateřina Korandová.

Opravy se také dočká schodiště ke kapli Božího hrobu, které již bylo v havarijním stavu. „Schodiště bude rozebráno, bude udělána nová železobetonová deska a schodišťové stupně zasazeny zpět,“ vysvětlil Josef Hromek.

Veškeré stavební práce musí být dokončeny do června 2015. Rozhodující část prací však bude provedena ještě do konce letošního roku. Turistický ruch na Svatém kopečku však neutichá a proto je nutné, aby návštěvníci dbali zvýšené opatrnosti v blízkosti rekonstruovaných objektů a v zájmu své bezpečnosti v žádném případě nevstupovali do prostoru ohraničeného staveniště.

Na vrchol Svého kopečku povede v budoucnu také naučná stezka. Jednotlivé informační panely seznámí návštěvníky jak s přírodní rezervací Svatý kopeček a jeho jedinečnou florou a faunou, tak také s historií křížové cesty. Rovněž bude obnoven mobiliář, aby návštěvníci mohli využít odpočinkových míst v lokalitě. „Nově vytvořená stezka bude navazovat na chystanou naučnou stezku Po stopách novokřtěnců, takže návštěvníci se budou moci po okruhu dostat zpět do centra města,“ doplnila Kateřina Korandová.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Slavnosti města Mikulov

MIKULOV Od 17. do 19. května se můžete zastavit na Náměstí a další lokality za …