Nácvik s dětmi v St. Paul

Vyučoval jsem moravský folklor v Americe

BŘECLAV / USA  (postřehy Jaroslava Švacha z pobytu v USA)

Přijal jsem pozvání krajanského spolku ze Saint Paul „Czech and Slovak Folk Dancers and Sokol Minnesota“ , který organizuje mimo jiné dětskou i dospělou folklorní taneční skupinu, abych jim pomohl oživit repertoár souborů. Odletěl jsem 17. 2. a vrátil jsem se 9. 3. Za tu dobu jsem vyučoval děti i dospělé tanečníky v Saint Paulu, v New Prague, Minneapolis a v Chicagu. Udělal jsem pro místní folklorní soubory několik choreografií a vedl kurzy tance. Ihned druhý den pobytu jsem se zúčastnil folklorního festivalu etnických skupin „A Carparhian Celebration“, kde účinkovaly  etnické skupiny z Polska, Čech, Slovenska, Podkarpatské Rusi, Ukrajiny, Maďarska, Rumunska a Srbska a tam jsem získal přehled o umělecké úrovni souborů etnických skupin ve Spojených státech.

Konkrétně u souborů, které jsem vedl, byl největší problém, že především děti, které se narodily v Americe, již neumí česky. I když mají alespoň jednoho českého rodiče, který s ním mluví česky, děti odpovídají anglicky. Snaží se sice dělat pro děti i dospělé výuky češtiny, ale to nestačí. Další problém byl, že oni si náš folklor již zglobalizovali a nerozlišují kroje, písně, tance a tradice. Když mi ukazovali svůj repertoár a já jsem se jich zeptal, co to tančí, tak to neuměli pojmenovat. Byli to jakési taneční kreace na valčík, polku a další moravské, české nebo slovenské melodie a v různých krojích.  Musel jsem jim vysvětlovat, že u nás je mnoho národopisných regionů a každý má své lidové kroje, písně, tance a tradice, které se snažíme udržovat, protože to jsou ty naše kořeny. Musel jsem k výuce vybrat nahrávky, kde je zpěv zřetelný a tanečníci se to budou muset naučit, nebo alespoň otvírat pusu. Dalším problémem bylo, že zde není žádný taneční pedagog, který by soubory naučil základy taneční techniky. V seniorských souborech jsou tanečníci často přestárlí a na různé figury již fyzicky nestačí. Přesto se mi podařilo připravit souborům několik pásem. Oni si vše točili na kameru, takže to musí dočistit. Konkrétně v Sokole v St. Paulu jsem s malými dětmi za tři zkoušky připravil jedno pásmo, s většími dětmi také jedno pásmo a s dospělými tanečníky tři pásma.

Česká etnická skupina, organizovaná pod Sokolem v Saint Paul je velmi aktivní. Např. senioři se scházejí jednou za čtrnáct dní, mají natištěny zpěvníky lidových písní z Čech, Moravy a Slovenska a zpívají tyto písně za doprovodu klavíru. K tomu si přinesou doma připravená naše jídla a pití a koštují. Spolek organizuje různé krajanské slavnosti spojené s kulturou a gastronomií.

Krajané byli velmi srdeční a připravili mi bohatý program. Každý den mě měl na starosti někdo jiný,  a najezdili se mnou stovky kilometrů po okolí, poněvadž vzdálenosti jsou tam skutečně veliké. Konkrétně v Minnesotě, Chicagu, Michiganu a dalších amerických destinacích, které jsem měl možnost navštívit je pro nás středoevropany mnoho zajímavého a jsou zde zřetelné stopy českých, moravských a slovenských osídlenců. I když si zde naši krajani se kterýma jsem se potkal, žijí dobře, já bych neměnil. Jak říkáme my Podlužáci „všady dobře, doma najlepší“.

 

 

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Blokové čištění na břeclavských sídlištích se odkládá

Na sídlištích Na Valtické, Slovácká a Dukelských hrdinů pravidelné blokové čištění neproběhne. Vedení města rozhodlo …