Vystaví nezničená díla ze sympozií Velký formát

MIKULOV (juh) – Regionální muzeum v Mikulově připravila na místním zámku výstavu výtvarných děl, která byla vytvořena ve Valticích během sympozií Velký formát a která nebyla zničena na příkaz kastelána tamního zámku.

Výstava, která bude zahájena v pátek 10. dubna v 17 hodin, je zprávou o deseti ročnících malířského sympozia Velký formát (1992–1996,  2001–2005). V jejich průběhu vytvořilo v barokní jízdárně valtického zámku 74 autorů z různých míst Evropy více než stovku děl, z nichž měla být utvořena sympoziální sbírka. Během krajinářského plenéru v roce 1990 byli organizátoři Jan Pospíšil a Jaroslav Pelikán fascinováni velikostí prostoru jízdárny valtické jízdárny a tehdy vznikla myšlenka Velkého formátu. Jízdárna se od roku 1992 vždy v červenci stala malířům velkým společným ateliérem a závěrem výstavní síní.

Valtické sympozium mělo několik zvláštností. U sochařských sympozií se předpokládá nějaké další využití vytvořených děl – díla jsou mnohdy utvářena pro konkrétní umístění a zůstávají tak trvale zachována, případně vytvářejí přírodní nebo městskou veřejně přístupnou galerii. U malířských sympozií pořádaných v České republice je skoro výjimkou, že vytvořená díla mají být uchována a postupně vytvořit sbírku. Valtické sympozium takový cíl mělo. Na zámku ve Valticích byla uložena a k dalšímu využití určena početná sbírka děl vytvořených v letech 1992 až 2005, čítající více než 100 položek.

Další zvláštností bylo, že valtické sympozium probíhalo v pětiletých cyklech. První se uskutečnil v letech 1992 až 1996, druhý v letech 2001 až 2005. Pauza mezi jednotlivými cykly dala možnost zhodnotit v klidu jejich průběh, zamyslet se nad výsledky a připravit další ročníky. První cyklus byl uzavřen vydáním tištěného katalogu, druhý cyklus vydáním CD a prezentací na webových stránkách, připravován (jak se později ukázalo již bezúspěšně) byl třetí pětiletý cyklus, jehož vyvrcholením měla být několikrát již zamýšlená a neustále odkládaná trvalá prezentace na zámku ve Valticích.

Sympozia zúčastnilo 74 autorů, z nich 45 z České republiky, 11 ze Slovenské republiky a 18 z jiných států (Belgie, Finsko, Irsko, Litva, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Švédsko a  Velká Británie.

V souvislosti s žádostí účastníka sympozia Vladimíra Franze o zapůjčení jeho děl pro výstavní účely bylo 7. března 2014 zjištěno, že jeho díla nejsou na zámku k nalezení. Zato byla v Zámecké jízdárně nalezena pohozená část rámů prokazatelně ze sympozií Velký formát; plátna byla z rámů vyřezána. Následně provedenou inventurou a porovnáním s dokumentací bylo zjištěno, že téměř polovina ze 112 katalogových děl je pohřešována. Šetření převzala Policie ČR, která letos v dubnu oznámila, že obrazy nebyly odcizeny, ale zničeny na příkaz kastelána zámku.

Výstava v prostorách 1. patra mikulovského zámku představí 30 zachovaných obrazů z depozitáře na valtickém zámku. Výstava obrazů je doplněna texty, v nichž se někteří autoři nebo teoretici nad sympoziem zamýšlejí. K projekci je připraven výběr z fotodokumentace průběhu sympozia a přehled zničených obrazů.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Živá hudba U Zajíce – Chameleon Groove

MIKULOV / Zahrádka U Zajíce, Náměstí 3 13. 04. 2024 / 19 hodin Funk rockový …