Pohled na budoucí dvorní křídlo Mirandie. Foto: Jan Gavlík

Výstavba chráněného bydlení pokračuje

BRUMOVICE (jg) – Letošní mírná zima nezbrzdila vybudování objektu chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích pro dospělé osoby s mentálním postižením.

Stavět se začalo loni v září, v současné době se dokončuje hrubá stavba. První klienti by se tam měli nastěhovat v lednu 2015. Od září do konce února bylo prostavěno celkem 6,147.903 korun. Část vynaložených nákladů ve výši 2,658.366 Kč byla proplacena z evropských prostředků, další částka ve výši 2,567.351 korun byla předložena k proplacení. Zbývající část nákladů ve výši 922.186 korun byla uhrazena z prostředků dobrovolných dárců.
Celkové náklady jsou rozpočtovány na 20,8 milionů korun. 17,5 milionu korun je maximální výše dotace, chybějící peníze ve výši 3,3 milionu korun si musí Betlém zajistit sám. Zatím schází 1,7 milionu korun.

V současné době Betlém připravuje veřejné výběrové řízení na dodavatele vnitřního vybavení objektu. Zároveň se již upřesňují podmínky pro obsazení nových klientských i pracovních míst včetně vedoucího tohoto nového a moderního zařízení sociálních služeb. Všechny potřebné informace budou vyvěšeny na webu www.mirandie.cz.
Diakonie ČCE – středisko Betlém se sídlem v Kloboukách u Brna provozuje na Hustopečsku již tři zařízení sociálních služeb pro dospělé i děti s vážným postižením tělesným, mentálním i kombinovaným. Žádné z nich však nemá statut chráněného bydlení, o které je z řad dospělých osob s mentálním postižením a jejich rodin velký zájem. Není divu – jde o nejmodernější sociální službu s maximální mírou její humanizace.

Chráněné bydlení rodinného typu nabídne v Brumovicích místa 12 dospělým osobám s mentálním postižením vyžadujícím vyšší míru pomoci a dohledu druhé osoby. Budou ho tvořit dva samostatné byty (domácnosti), každý pro šest osob. Vstup a technické zázemí budou společné, chybět nebude výtah.
Obyvatelé Mirandie budou plně integrováni do sociálních struktur obce a regionu. Aby se co nejvíce přiblížili životu svých vrstevníků, budou dopoledne dojíždět do terapeutických dílen v sousedních Morkůvkách, odpoledne mohou pomáhat při úklidu, práci na zahradě a čas budou mít i na procházky a společné aktivity. O víkendu a o svátcích budou jezdit na výlety a rekreační pobyty, případně navštěvovat rodiče.

Pokud chcete pomoci můžete zaslat libovolný finanční obnos na sbírkový účet: 2331534/0300, prostřednictvím textové zprávy ve tvaru DMS MIRANDIE odeslané na číslo 87777 (stojí 30 Kč a Betlém z toho obdrží 28,50 Kč). Pokud pošlete textovou zprávu ve tvaru DMS ROK MIRANDIE, bude váš dar formou SMS opakován každý měsíc v průběhu jednoho roku, celkem 12x. Pro veřejnost je již instalováno 12 sbírkových pokladniček na významných místech v okrese Břeclav, Hodonín a Brno-venkov, tedy na území, odkud budou pocházet budoucí klienti Mirandie.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

VELKOPAVLOVICKÉ OSTATKY

VELKÉ PAVLOVICE Sobota 17. února 2024 od 15.00 do 18.00 hodin Spolek Velkopavlovické tradice srdečně …