Primářka kožního oddělení a vedoucí okresní venerologické ambulance Taťána Hotařová. Foto: Nemocnice Břeclav

Výskyt pohlavních nemocí nelze podcenit

Rozhovor týdne s MUDr. Taťánou Hotařovou, primářkou kožního oddělení Nemocnice Břeclav a vedoucí lékařkou Okresní venerologické ambulance.

BŘECLAV (luk) – Primářkou kožního oddělení Nemocnice Břeclav je Taťána Hotařová, která však již téměř dvě desetiletí pracuje také jako vedoucí lékařka Okresní venerologické ambulance. Na stále poněkud tabuizované téma pohlavních nemocí, jejich výskytu a léčby nám poskytla následující rozhovor.

 Paní primářko jaký je váš úkol, co je cílem vaší práce, jaká je vaše spádová oblast?

Tak předně, my spádovou oblast striktně ohraničenou nemáme. Samozřejmě že naše služby – poradenství, prevence a léčba pohlavních nemocí – jsou zaměřeny na pomoc občanům Břeclavska a okolních okresů. Ale protože se jedná o skutečně velmi intimní věci, tak k nám jezdí lidé z celé České  republiky, nebo i ze Slovenska a Rakouska. Zjednodušeně řečeno, nikdo se nebude v místě svého bydliště chlubit pohlavní nemocí, raději tedy volí pomoc a léčbu jinde. My se tomu nebráníme, chápeme ty lidi, přísně dbáme na diskrétnost, intimitu a anonymitu. A v některých případech, třeba u nemocných nezletilců či mladistvých, jde  o otázku právní. Tu anonymitu dodržujeme dokonce i mezi partnery nebo manželskými dvojicemi. A na telefon už žádné informace nepodáváme vůbec.

 Zastáváte místo vedoucí lékařky venerologické ambulance již dvě desetiletí. Můžete říct jaké jsou pohlavní nemoci obecně nejrozšířenější a kdy jste zaznamenali jejich největší nárůst?

Ten nárůst byl velmi markantní v prvních letech po revoluci, kdy se otevřely hranice, lidé začali cestovat, země se otevřela cizincům, začal dokonce fungovat sexuální průmysl, došlo k určitému uvolnění v otázkách sexu, lidé začali častěji měnit partnery apod. To všechno způsobilo, že výskyt pohlavních onemocnění šel prudce nahoru. A v některých letech bylo Břeclavsko v počtu jejich výskytu na předních místech v rámci celé ČR. Je nutno si uvědomit, že jsme příhraničním a nárazníkovým okresem tří států. Nejčastější pohlavní nemoci jsou syfilis a kapavka, a to jak u mužů tak žen.

U kterých věkových kategorií je výskyt pohlavních chorob nejčastější?

Výskyt pohlavních nemocí se týká všech věkových kategorií, od nezletilců ve 14 letech až po seniory.

Jak probíhá léčba?

Máme výhodu kvalitního laboratorního zázemí břeclavské nemocnice, Takže většinu vzorků u nemocných, kteří k nám přijdou buď sami, nebo na doporučení, nebo se jedná o náhodný záchyt, odebereme v naší ambulanci a pouze speciální odběry posíláme na vyhodnocení do národní preferenční laboratoře na syfilis a HIV v Brně a Praze. Syfilis může mít několik stádií, v současné době se většinou jedná o první a druhé stádium. Příznaky jsou velmi různé a někdy se stane, že pacient při návštěvě lékaře ani netuší, že tuto nemoc má. Třeba těhotná žena přijde na gynekologii a při prohlídce se zjistí, že má pohlavní nemoc o níž neměla ani tušení. Klasická léčba je aplikace injekčním penicilinem. V ČR je uzákoněno, že léčba nesmí probíhat ambulantně, ale nemocný je hospitalizován v nemocnici a léčba trvá dva až tři týdny. Poté je však pacient několik let ve zvýšeném sledování, zveme jej na pravidelné kontroly apod. Tito pacienti už poté co prodělali třeba syfilis, nesmí být do konce života například dárci krve. Co se týče osvěty, provádíme přednášky na školách zejména pro mladou generaci a zde stále platí, že apelujeme na odpovědnost a bezpečný sex. Používání prezervativů je zatím stále nejjednodušší, nejlacinější a nejbezpečnější ochrana.

 Jaký je výskyt pohlavních nemocí na Břeclavsku?

V loňském roce jsme nově zjistili u tří žen a tří mužů syfilis, letos to zatím byla jedna žena a tři muži. Onemocnění kapavkou vloni bylo zjištěno u osmi mužů a dvou žen. Letos zatím u tří mužů. Za svou praxi jsem ale zjistila i dva případy HIV pozitivních. Při vyšetření na syfilis a kapavku však musíme ze zákona prověřit i možné zdroje nákazy, všechny ohrožené osoby a sexuální partnery. Jedná se vždy o docela velký počet osob a mezi ohrožené však může patřit i zdravotnický personál. Z toho plyne, že výskyt a možnost pohlavních nemocí nelze nikdy podcenit

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Zmizela kola z nosičů

BRNO, BŘECLAVSKO: Prohlídka historických zajímavostí města měla pro turisty hořký konec.  Jízdní kola upevněná na …