Vrchol Děvína je po 70 letech opět přístupný

MIKULOV – Po desítkách let zákazu vstupu na vrchol Děvína byla letos na jaře nově vyznačena zelená turistická stezka, která návštěvníky přivede až na nejvyšší bod tohoto kopce (550 m n. m.).

 

Po téměř sedmdesáti letech tedy návštěvníci mohou oficiálně vystoupat ze soutěsky nebo od hradu Děvičky do míst, kam byl doposud vstup zakázán. Děvín je totiž chráněn v kategorii národní přírodní rezervace (NPR) a pohyb mimo značené cesty není v této nejpřísnější kategorii chráněného území dovolen. Navíc byl celý prostor kolem vysílače od druhé poloviny 20. století až do konce 90. let 20. století obsazen a střežen armádou. Po zrušení vojenských objektů a zlikvidování oplocení stála státní ochrana přírody před rozhodnutím, zda prostor zpřístupnit nebo jej nadále udržovat jako klidovou zónu. Po vyhodnocení všech známých faktorů a vlivů se Správa CHKO Pálava v roce 2012 rozhodla ve spolupráci s Klubem českých turistů umožnit návštěvníkům přístup na vrchol.

V návaznosti na toto rozhodnutí byl připraven projekt, který komplexně řeší infrastrukturu usměrňující pohyb turistů v celé rezervaci a výrazně vylepšuje stávající informační systém. Na podzim roku 2014 byla v rámci rozsáhlého projektu Posílení návštěvnické infrastruktury chráněných území ve správě AOPK ČR na Děvíně realizována řada opatření, která mají za cíl zvýšit komfort návštěvníkům pohybujícím se v rezervaci a zároveň ochránit nejcitlivější místa rezervace před nežádoucími vlivy. Kromě zpřístupnění vrcholu, které jistě ocení návštěvníci nejvíce, byla také opravena hlavní přístupová stezka ze soutěsky, na které byly mimo jiné nově instalovány desítky stupňů, umožňující pohodlný a bezpečný pohyb. Dále byly opraveny všechny panely naučné stezky Děvín, přičemž samotný vrchol, odkud se návštěvníkům otevírá úchvatný výhled na všechny světové strany, byl doplněn zcela novým panoramatickým panelem. Na některá místa kolem turistických stezek byly umístěny jednoduché zábrany fungující jako zábradlí a zároveň zamezující vstupu mimo stezky. V příštích letech by tyto zábrany měly být využívány také jako součást ohradníků pro pastvu domácích zvířat, která je na stepních trávnících vhodným typem údržby.

Děvín v současné době navštíví ročně až sto tisíc návštěvníků, kteří jistě ocení vstřícný krok Správy CHKO Pálava v podobě zpřístupnění vrcholu a zlepšení infrastruktury. „Byli bychom rádi, aby ti, kdo se v jedné z nejcennějších rezervací v České republice pohybují, na oplátku respektovali pravidla pohybu v rezervaci a nevstupovali do míst, kam není vstup povolen,“ říká Jiří Kmet ze Správy CHKO Pálava.

 

O nás Jiří Holobrádek

Jiří Holobrádek
tel.: 723 865 819 e-mail: holobradek@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Historickými vlaky do Lednice

BŘECLAV – LEDNICE 4. 07. 2020, 09:00 I letos se můžete svézt o víkendech a …