Žáci třetího ročníku oboru obchodní akademie ze SPŠ a OA Břeclav se zúčastnili veletrhu studentských fiktivních firem v Boskovicích. Foto: archiv školy

Veletrh fiktivních firem – učíme se pro praxi

BŘECLAV  – Na konci února se v Boskovicích uskutečnil 18. ročník regionálního veletrhu studentských fiktivních firem. Zúčastnili se jej také žáci třetího ročníku oboru obchodní akademie ze SPŠ a OA Břeclav, kteří se podělili o své dojmy.

V čem takový veletrh spočívá? Je to přehlídka fiktivních firem z různých ekonomických oborů středních škol, při které žáci postaví stánky, navazují obchodní vztahy, uzavírají hospodářské smlouvy, vyhotovují doklady, prezentují nabízené produkty a zkouší si obchodní komunikaci a vystupování na veřejnosti. Snaží se působit jako profesionálové a co nejvíce zaujmout a fiktivně prodat. Zákazníky jsou zástupci konkurenčních fiktivních firem, žáci pořádající školy, veřejnost a často také žáci základních škol. Letošní veletrh byl i soutěžním. Hodnotil se nejlepší stánek, katalog a prezentace firmy.

Na rozdíl od našich starších kolegů ve škole jsme teprve začátečníci. Tak jsme zatím nesoutěžili. Vybrali jsme pět spolužáků z předmětu cvičná kancelář a jeli zjistit jak to chodí. Připravujeme se totiž na velký veletrh do Ostravy a nechceme nic podcenit. Tam už budeme všichni a „v plné parádě“. Ale i tak byla účast pro nás přínosem. Nasbírali jsme cenné poznatky a zkušenosti, vyzkoušeli si fiktivní obchodování a také viděli práci jiných studentských firem. Zároveň jsme se setkali s dlouholetými partnery naší školy z BHA ve Vídni a osobně domluvili účast na jejich mezinárodním veletrhu.

Co si má laik představit pod pojmem cvičná kancelář a fiktivní firma? Cvičná kancelář je u nás ve škole volitelný předmět – jedná se o tzv. výukovou praxi. Každý třeťák si vybírá buď tento předmět nebo aplikovanou ekonomii. Cvičná kancelář simuluje reálné podnikání. Založíme fiktivní firmu, která se od opravdové liší tím, že se nesměňují peníze ani výrobky, zboží nebo služby. Jinak ale funguje jako skutečná firma, která se řídí platnými právními předpisy. My žáci pak děláme činnosti této firmy, tzn. prakticky si procvičujeme teoretické znalosti z hodin odborných předmětů jako je účetnictví, ekonomika, daně, právo nebo korespondence. Navrhneme podnikatelský záměr a celý školní rok jej realizujeme. Rozdělíme se na jednotlivá oddělení a vedeme účetnictví, počítáme kalkulace, komunikujeme s odběrateli, dodavateli, bankou nebo státními institucemi. Zabýváme se také propagací firmy – vytváříme totiž prodejní katalogy, letáky, inzeráty, webové stránky nebo reklamní šoty do rádia i televize. Každý týden si musíme práci správně rozvrhnout. Učíme se nejen větší samostatnosti a pocitu zodpovědnosti za vlastní práci, ale i schopnosti komunikace, spolupráci a prezentaci výsledků. Naši výuku zastřešuje organizace CEFIF, která zprostředkovává kooperaci mezi firmami z různých škol a zajišťuje i funkci fiktivní banky.

Proč jsme si zvolili předmět Cvičná kancelář? Důvodů je celá řada, každý z nás uvažoval trochu jinak. Dalo by se však říct, že nejčastěji zvítězilo to, že se jedná o netradiční formu výuky ve skupinách, kdy si pod metodickým vedením učitele řídíme činnost firmy my studenti. Dokonce se navzájem i hodnotíme. Výslednou známku však pochopitelně určuje pedagog. Protože po absolvování školy chtějí někteří z nás založit vlastní firmu, určitě svou roli hrálo i to, že si vyzkoušíme, jak podnikání funguje. Oceňujeme také, že naše učitelky vytvořily pro tento předmět pracovní listy, neexistuje totiž žádná učebnice. Líbí se nám, že místo kmenové třídy máme moderně vybavenou odbornou učebnu s veškerou potřebnou technikou. Ve cvičné kanceláři nejde o klasickou 45minutovou vyučovací hodinu, ale o tříhodinovku týdně. Je moc fajn, že tyto hodiny provází příjemná pracovní atmosféra, dokonce si vaříme čaj nebo kávu. Komenský by měl radost – naše CK je taková „škola hrou“.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Mezinárodní den muzeí 2024

BŘECLAV / Městské muzeum a galaerie 18. 05. 2024 Na 18. května připadá tradičně Mezinárodní …