Ve Velkých Bílovicích se pořád něco děje

Rozhovor týdne s Marií Vlkovou, starostkou Velkých Bílovic
VELKÉ BÍLOVICE – Co se v současné době děje ve Velkých Bílovicích jsme se zeptali starostky Marie Vlkové.

Kdy jste vstoupila do komunální politiky?

V roce 2002 jsem se stala členkou rady. V dalším volebním období mě oslovil můj předchůdce, bývalý starosta Antonín Svoboda, zda bych znovu kandidovala a vzala i nějakou funkci. Celkem jsem se bránila, poněvadž jsem měla dobré zaměstnání jako ekonomka u jedné vinařské firmy, ale na kandidátku jsem nakonec šla za Sdružení nezávislých kandidátů. Získala jsem největší počet hlasů a to vlastně rozhodlo o mé budoucí práci, protože jsem nechtěla voliče zklamat.

Co bylo pro vás po nástupu do funkce prioritní?
Bylo to dokončení rekonstrukce Základní školy v celkovém nákladu 77 milionů a za mého starostování v letech 2007 až 2010 se dokončovaly tři etapy. V té době nastala velká propagace agroturistiky a vinařské turistiky. Vypracovali jsme projekt naučně-poznávací stezky mezi vinicemi, která byla slavnostně otevřena 27. srpna 2009. Celkové výdaje na investici byly ve výši 6.5 milionu korun. Stezka měří přibližně 15 km, je na ní 10 odpočinkových míst se 13 informačními tabulemi. Další velká investiční akce je rekonstrukce kulturního domu, který město koupilo od zemědělského družstva. V první fázi byla provedena oprava střechy a připraven stavební skelet nového dispozičního řešení celkem za 20 milionů korun. V další etapě to bylo dobudování a vybavení všech místností rekonstruovaných v první etapě za více než sedm milionů korun. Třetí etapa řešila rekonstrukci podzemního podlaží a letos v březnu bylo zahájeno zateplení objektu velkého sálu a přebudování zbývajících místností pro nové využití. Projekt řeší i úpravu vstupních prostor, vinárny pod kulturním domem a venkovní úpravy. Je vypracován na pětileté období v hodnotě zhruba 56 milionů korun a má být dokončen 31. prosince 2015.

Jak se daří kultuře a sportu ve Velkých Bílovicích?
Když jsme rozebírali úroveň kultury v našem městě, zjistili jsme, že se každý týden u nás něco děje. Protože jsme vinařské město, je potřeba vypíchnout akci Ze sklepa do sklepa. Když tato akce začínala, sešlo se při ní 700 návštěvníků, dnes je počítáme na tisíce. Nedávno jsme zde měli benefiční koncert pro Krtka (nadační fond dětské onkologie), koncert Pavla Šporcla a mnoho dalších akcí. Třebaže je kulturní dům v rekonstrukci, uskutečnilo se zde 11 plesů. Není to tak špatné, ale očekávala bych více samostatných aktivit od spolků. Snad se to změní po ukončení rekonstrukce kulturního domu. Budeme muset přemýšlet i nad nějakým koordinátorem kultury ve městě i z pohledu využití opraveného kulturáku. Musím také pochválit základní uměleckou školu a její absolventy a skupiny. Ve městě je spousta aktivních sportovních oddílů např. fotbal, florbal, vzpírání, tenis, šachy a další, které se snažíme podporovat a těšíme z jejich dobrých výsledků. Vedení města chce a bude i nadále všechny aktivity a dění ve městě podporovat. Jednak pro dobré zviditelnění Velkých Bílovic, které patří svou občanskou vybaveností a rozvinutými službami na přední příčku v okrese, ale taky proto, že mezi zájmovými organizacemi, podnikateli i radnicí funguje dobrá spolupráce, kterou stojí za to si udržet.

02b
Starostka Velkých Bílovic Marie Vlková u kulturního domu, který prochází nákladnou rekonstrukcí. Foto: Jaroslav Švach

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Nákup, hledaný a jízda

BŘECLAV (11.6.2024) – Po delší odmlce něco krátkého. Strážníky požádala o pomoc žena, které byly …