Foto zdroj: RMM

V Pavlově vzniká unikátní archeologický park

PAVLOV – Ve středu byla v Pavlově slavnostně zahájena výstavba archeologického parku, který návštěvníkům umožní zblízka si prohlédnout jedinečné paleolitické sídliště a dozvědět se mnohé podrobnosti o životě našich předků. Návštěvníkům má výstavní prostor evokovat návštěvu jeskyně – prakticky celý objekt je skryt v terénní vlně. Investorem projektu je Regionální muzeum v Mikulově, autorem architektonického návrhu a dokumentace pro provedení stavby je architekt Radko Květ.

Návštěvníci uvidí nejen osídlení z doby před 25.000 – 27.000 lety, ale také umělecké i technologické předměty, či rituální hroby. Sídliště paleolitických lovců bylo objevováno v 50. až 70. letech minulého století a vzhledem ke svému mimořádnému významu prohlášeno národní kulturní památkou. Záměrem Regionálního muzea v Mikulově je za podpory Jihomoravského kraje toto kulturní dědictví zpřístupnit adekvátním způsobem veřejnosti a přispět ke zkvalitnění kulturně-turistické nabídky v oblasti pro co nejširší vrstvy návštěvníků. Zvláštní pozornost bude věnována rozvoji edukačních aktivit.

V nové muzejní budově se dvěma galeriemi bude stálá expozice, v níž budou zakomponovány odkryté archeologické vrstvy i s unikátními nálezy. Budova bude skýtat jedinečné výhledy na jezero a Děvín, ale přesto citlivě zapadne do pálavské krajiny. Zvenčí bude objekt vypadat jako louka s nepravidelně rozmístěnými světlíky. Hlavní budova, stávající z výstavních prostor, administrativního, technického a sociálního zázemí, je řešena jako železobetonový monolit. Interiér bude utvářen kombinací pohledového betonu s reliéfními otisky nehoblovaných prken, dubového dřeva a skla. Budova bude napojena na nově budované inženýrské sítě a příjezdovou komunikaci s parkovištěm. Pro zajištění budoucího provozu vzniknou tři nové pracovní úvazky.

Financování projektu, jehož cena je bezmála 96 milionů korun, je umožněno díky dotaci z programu ROP Jihovýchod. Téměř  20 miliony korun podpořil tento projekt Jihomoravský kraj. Ve veřejné zakázce bylo jako dodavatel stavebních prací vybráno sdružení firem OHL ŽS a SKR stav.

archeopark pavlov

 

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Přeshraniční pronásledování bylo úspěšné

BŘECLAVSKO: Ujíždějící cizinec skončil v nemocnici. V pondělí odpoledne jsme přijali informace o vozidle, které odmítá …