Zbyněk Válek předvedl odpálení rakety vyrobené z PET lahví. Foto: Jiří Sekereš

V Mikulově byla odpálena raketa. Mladí radioamatéři z Mikulova soutěžili

MIKULOV – Mikulovský Radioklub OK2KFJ, který jako jediný na Břeclavsku ještě funguje, uspořádal pro své členy klubovní soutěž.

Před samotnou soutěží ještě Zbyněk Válek, jeden ze soutěžících, připravil odpálení rakety se stlačeným vzduchem vyrobené z PET lahví. Odpálení rakety se povedlo až s překvapivým výsledkem, neboť PET láhev letěla snad 120 m vysoko.Pak už se všichni přesunuli do radioklubu, jak soutěžící, tak i starší členové radioklubu, kteří byli velmi nápomocní při průběhu soutěže. Podívat se přišli také rodiče některých soutěžících.

Cílem soutěže bylo v testech ověřit teoretické znalosti soutěžících a v praktické části se kladl důraz na soustředěnost při práci, pečlivé provedení usazení součástek do plošných spojů, kvalitní pájení, zvláště nepřepalování plošného spoje dlouhým pájením na jednom místě. Soutěžící tak nejprve dostali za úkol zodpovědět deset otázek v písemném testu, případně vypočítat v zadaném zapojení hodnotu odporu, nebo vysvětlit funkci nějaké součástky. Poté měli za úkol postavit v časovém limitu dvě a půl hodiny elektronické stavebnice, odlišné náročností podle věkové kategorie.

„Soutěže se zúčastnil a pomáhal soutěžícím radami i náš dříve velice aktivní člen a v dnešní době jeden ze zastupitelů Mikulova Vojtěch Jedlička, který viděl na vlastí oči, jak účelně je využívána dotace pro Radioklub OK2KFJ od města. Velice pomohli i věkově starší současní členové radioklubu Petr Kospach, Jan Šebesta a Stanislav Bartoš,“ ocenil aktivitu svých kolegů vedoucí klubu Jiří Sekereš.

V kategorii B1 (13-17 let) zvítězil Ondřej Hanzl před Lukášem Mertou a Zbyňkem Válkem. V kategorii B2 (10-12 let) si nejlépe vedl Lukáš Dvořák, druhé místo obsadil Filip Černák a třetí Jáchym Zaoral. V nejmladší kategorii do 10 let zvítězil David Ramšák, druhý skončil Paul Posenau a třetí Zbyněk Vlašic

Závěrem soutěže byli všichni soutěžící odměněni bohatou sadou cen a zajímavým materiálem, který jistě využijí ke své další tvořivé činnosti.

„Radioklub v Mikulově může pokračovat ve své činnosti jen díky velice potřebné dotaci na činnost i pro vytvoření podmínek – pronájmu tolik důležitých, pro nás vyhovujících prostor. Bez této podpory vedení města Mikulova by radioklub v Mikulově už také dávno zanikl,“ ocenil vstřícnost mikulovské radnice vedoucí radioklubu Jiří Sekereš.

Soutěžící museli prokázat i praktické dovednosti.		Foto: Jiří Sekereš

Soutěžící museli prokázat i praktické dovednosti. Foto: Jiří Sekereš

O nás Jiří Holobrádek

Jiří Holobrádek
tel.: 723 865 819 e-mail: holobradek@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Poplatky zaplatí Břeclavané pohodlně již v druhém platebním kiosku

BŘECLAV Už druhý platební kiosek slouží na Městském úřadě Břeclav. Lidé mohou jeho prostřednictvím pohodlně …