„Úspěšný rok břeclavské odborné školy“

BŘECLAV

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav je státní odborná škola s dlouhou tradicí a bohatými zkušenostmi, která poskytuje vzdělání v řadě studijních i učebních oborů jak pro chlapce, tak pro děvčata. Skládá se ze tří součástí: Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště.
Jedná se o školu moderní a dynamickou, která se snaží rozvíjet převážně technické a ekonomické obory na špičkové úrovni tak, aby byly pro žáky atraktivní.
V tomto školním roce v ní studovalo téměř 1 050 žáků denního i dálkového studia. Absolventi se dobře uplatňují na trhu práce. Často nachází zaměstnání u firem v regionu, se kterými škola úzce spolupracuje. Někteří absolventi pokračují ve studiu na vysokých školách nebo sami podnikají.
Končící školní rok byl úspěšný pro všechny součásti školy. Žákům se dařilo u maturitních zkoušek, v soutěžích, ale i v mimoškolních aktivitách. Škola realizovala řadu investičních i neinvestičních  projektů. Pokračovalo také vydávání série učebnic a sbírek ekonomiky a daní, jejímiž autory jsou učitelé z OA.
Přestože mají učitelé na paměti, že si žáci vybrali studium především kvůli odbornému zaměření, uvědomují si také důležitost dalších předmětů pro uplatnění absolventů v dalším profesním životě. V oblasti společenskovědních předmětů se žáci každoročně účastní různých soutěží, např. celostátní matematické soutěže pro střední odborné školy, soutěže Matematický klokan a soutěže Finanční gramotnost. Absolvují zajímavé přednášky a besedy a navštěvují filmová představení a divadelní představení. Škola vede žáky také k úctě a zachování tradic kultury a historie.
I ve sportu dosahují žáci výborných úspěchů. Letos například 1. místo v okresním kole  Středoškolského poháru lehké atletiky, 1. místo na okresním finále v kopané, 1. místo v okresním finále ve florbalu a 1. místo v okresním finále Silového čtyřboje. Součástí školního vzdělávacího programu jsou také adaptační kurzy pro prváky, lyžařský a snowbordový výcvikový kurz pro druháky a ve 3. ročníku kurz či dny ochrany člověka za mimořádných situací.
Připomeňme alespoň některé další žákovské úspěchy na jednotlivých součástech školy.

Střední průmyslová škola
Tato součást školy atraktivním způsobem předává žákům nejnovější technické a vědecké poznatky tak, aby je motivovala k volbě povolání v technických oborech, ve kterých je většina absolventů schopna nalézt perspektivní zaměstnání. Spolupracuje s vysokými školami technického zaměření – VUT Brno, ČVUT Praha, Universita Tomáše Bati ve Zlíně a Universita obrany.
V celonárodních soutěžích se umísťujeme na předních místech – Merkur perFFEKT CHallenge, Mikrokontroléry letí, AMAVET, Finanční gramotnost, Astronomické olympiády a v současné době se můžeme chlubit i 3. místem v celonárodním finále soutěže CanSat pořádanou pod záštitou European Space Agency. I letos se žáci účastnili soutěže týmů se Stirlingovými motory pořádané Národním muzeem Praha. Nově jsme se zapojili i do Logické olympiády.
Velmi dobrých výsledků dosahujeme i v oblasti jazykových olympiád, v letošním roce jsme získali 1. místo v okresním kole Olympiády anglického jazyka a probojovali jsme se do kola krajského. V rámci výuky cizích jazyků pravidelně pořádáme poznávací zájezdy nejen do německy mluvících zemí, ale i do vzdálenějších zemí Evropy – hlavně do Velké Británie a Finska.

Obchodní akademie
V březnu jsme se stali pořadateli krajského kola Mistrovství ČR v grafických disciplínách. V korektuře textu, wordprocessingu a psaní na klávesnici se utkalo 39 reprezentantů z 10 škol. Našim soutěžícím se nejlépe povedla autorská korektura (obsadili, stejně jako loni, kompletní stupně vítězů) a wordprocessing (3. místo).

Již tradičně jsme velmi úspěšní v mezinárodní soutěži v programu ZAV. Jedná se o celoroční soutěž, která bude uzavřena až na konci školního roku. Spočívá v tom, že třídy i jednotlivci z ČR, Slovenska, Maďarska a Rakouska zápolí v psaní na počítači. U tříd se počítá medián, tzn. výkonem prostřední žák třídy. Momentálně jsme v kategorii žáků 1. ročníků na 1. místě (z 320 tříd), druháci jsou na 3. místě (308 tříd) a ve společné kategorii 3. a 4. ročníků jsme na 4. a 5. místě (336 tříd). V jednotlivcích je prvačka devátá (7717 soutěžících), druhačka druhá (7342 s.), žákyně 3. ročníku čtvrtá a čtvrťačka druhá (8836 s.).

Velkým úspěchem je 2. místo v krajském kole soutěže Ekonomický tým. Našemu družstvu meta nejvyšší a účast v celostátním finále unikla pouze o jeden bod. Také v celostátní soutěži z účetnictví se nám dařilo.

Prosadili jsme se také na veletrzích fiktivních firem. Na brněnském, který se konal pod hlavičkou CEFIF, jsme obsadili v konkurenci 36 českých firem 1., 2. a 3. místo v soutěži o nejlepší katalog, 2. místo za obchodování a stánek a 3. za prezentaci firmy. Na mezinárodním v Ostravě jsme získali mezi 39 firmami 5. místo za vizitku, 9. za katalog a 10. v soutěži o nejlepší fiktivní firmu.

Při OA působí již 13. rokem Divadlo Bedřicha Kaněry. Nejnovější hrou jeho repertoáru je „Normální debil“, „Deník puberťáka aneb mé dětství za socialismu“. S tou divadelníci soutěžili na krajské přehlídce MUMRAJ v Hodoníně. Hlavní představitel obdržel čestné uznání za herecký výkon.
O kvalitě souboru svědčí také účast na prestižní celostátní přehlídce Prima sezóna v Náchodě, kde naši žáci sklidili pochvaly od odborné poroty za dobře vystavěnou inscenaci a herecké výkony.  Divadlo obohacuje i kulturní život v regionu – letos zahrálo kolem 10 představení pro veřejnost.

Střední odborné učiliště
Dne 8. března t. r. byla naše škola pořadatelem regionálního kola soutěže odborných dovedností KOVO Junior 2017. Soutěž je určena žákům 2. a 3. ročníků učebního oboru Strojní mechanik a každoročně probíhá pod patronací Cechu KOVO ČR.
Mezi 20 soutěžícími z 10 středních škol Jihomoravského kraje jsme obsadili první a druhé místo. Bohužel podle pravidel soutěže se nemohou celostátního kola zúčastnit dva žáci z jedné školy, takže s naším vítězem postoupil žák z Moravského Krumlova, který byl ve výsledkové listině až třetí. Také v celostátním kole v Brně jsme dosáhli výborných výsledků. Z 18 středních odborných škol z celé republiky jsme skončili na 7. místě.
Cílem těchto soutěží je popularizace učňovského školství v očích mladých lidí, jejich rodičů, učitelů i široké veřejnosti. Dne 21. června 2017 se bude konat na veletržním výstavišti v Brně slavnostní galavečer k zakončení 9. ročníku a vyhlášení vítězů.. Kromě nominovaných laureátů, jejich pedagogů a rodinných příslušníků se akce zúčastní představitelé strategických partnerů z ministerstev školství, práce a sociálních věcí, průmyslu a obchodu, dále pak představitelé zaměstnaneckých svazů, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR. Nebudou chybět ani zástupci Jihomoravského kraje, představitelé politického a společenského života a další partneři a sponzoři.

Pozn: více informací
o úspěšné činnosti školy včetně fotodokumentace na:
http://info.spsbv.cz

Škola nabízí pro školní rok 2017/2018  volná místa pro uchazeče ve všech oborech vzdělání.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Do Břeclavi opět míří elita dívčího fotbalu

Stadiony Slovan a Tatran fotbalového klubu FOSFA MSK Břeclav budou o víkendu 22. – 23. …