TZ: Příprava stavby obchvatu Břeclavi pokračuje

     Na jaře roku 2014 poslanci za okres Břeclav, MUDr. Miloslav Janulík (ANO) Ing. Jiří Petrů (ČSSD), iniciovali společný postup při prosazování realizace všemi občany Břeclavi a blízkého okolí dlouho očekávaného obchvatu města. Že je to cesta spletitá v důsledku naší složité legislativy se můžeme každou chvíli přesvědčit informacemi z médií, např. při povolování staveb dalších úseků dálnic. Že v této své iniciativě nadále pokračují, dokazuje i nedávná interpelace na 23. schůzi parlamentu v prosinci loňského roku na nově jmenovaného ministra dopravy Ing. Dana Ťoka (ANO), kdy tento v přímé odpovědi uvedl k obchvatu Břeclavi následující:

„Co se týká obchvatu Břeclavi, stavba má vydané územní rozhodnutí v právní moci a my to chceme udržet. Příprava stavby jako celku je složitá, protože obchvat prochází územím Natura 2000, a to celou záležitost nesmírně komplikuje. Územní rozhodnutí chce Ředitelství silnic a dálnic zafixovat vydáním stavebního povolení na dílčí část stavby. Jedná se o přeložky vodovodu, které mají již ukončené majetkoprávní vypořádání, a v průběhu druhého kvartálu roku 2015 očekáváme vydání stavebního povolení, takže by to mohlo zafixovat celou stavbu. Obchvat v Břeclavi patří určitě mezi naše priority. Těch 16 milionů, které byly vyčleněny ze SFDI, bylo určeno především na majetkoprávní přípravu dokumentace a dokumentace dílčích částí obchvatu. My se samozřejmě budeme snažit i o etapizaci staveb a urychlení těch věcí, ale chceme, aby nám nepadlo územní rozhodnutí, a zafixujeme to vydáním stavebního povolení.“

Je to pro Břeclav nadějné stanovisko, které bude město trvale sledovat a všemi dostupnými prostředky podporovat, včetně pravidelného kontaktu s našimi poslanci.

Bc. Svatopluk Pěček ( nestr. za ANO), člen Rady města Břeclavi

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Břeclavská diskuzní štafeta s Lenkou Zlámalovou

BŘECLAV / Městská knihovna Břeclav pátek 24.9.2021 / 17:00  V Malém sále se uskuteční odložená …