Zítra Tříkrálový průvod 2019

BŘECLAV

Svátek Křest Páně (neděle 6. ledna) bude uzavírat celý vánoční liturgický cyklus. V prostředí západního křesťanství je tento den spojený se svátkem sv. Tří králů, kdy se píše svěcenou křídou na dveře či okenní rám k ochraně a požehnání domácnosti velká písmena K + M + B a příslušný letopočet. Od 16. století je se svátkem spjata i tradice tříkrálových divadelních představení, z nichž se časem vyvinul zvyk posledního vánočního koledování.

V pátek 4. ledna 2019 v 15:30 hod se opět od břeclavského gymnázia vydá tradiční průvod tří králů, organizovaný Oblastní charitou Břeclav. V podání divadelního souboru Břetislav se přeneseme do města Betléma na počátek našeho letopočtu a půjdeme za hvězdou hledat právě narozené nemluvňátko.  Že vzácnému průvodu nebude hrozit žádné nebezpečí od krále Heroda, zaručí přítomnost nejvyššího představitele města – pana starosty i vedení radnice. V exotickém průvodu nebude chybět známý velbloud Šajtan a možná si přiveze i mladšího kolegu. Průvod doprovázený dechovou muzikou Lanžhotčanka bude ukončený u Kulturního domu Delta, kde koledníky čeká tříkrálový živý betlém, soubor Old Stars, požehnání tříkrálové sbírce a dětská vystoupení DNS Charvatčánek a mateřských škol. Zajištěno je i charitní občerstvení pro malé i velké a sladké odměny pro děti s tříkrálovými korunkami.

Přijďte v co nejhojnějším počtu ukončit dobu vánoční.

Stejně jako tři králové obdarovali narozeného Ježíška, můžete i Vy přinášet dary potřebným formou příspěvků do Tříkrálové sbírky, která je na území ČR vyhlášena ve dnech 1. až 14. ledna 2019. V tuto dobu mohou Vaše domácnosti navštívit tříkráloví koledníci s prosbou o dar na pomoc lidem v nouzi. Pracovníci Oblastní charity Břeclav velmi děkují.

PhDr. Alena Káňová

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Ladislav Horenský + Jaroslav Brůna Metlický – Výběr z díla

BŘECLAV / Městské muzeum a galerie / synagoga 2. 6. – 16. 7. 2023 / …