Tradiční krojované hody Charvátská Nová Ves

BŘECLAV / CHARVÁTSKÁ NOVÁ VES

Stárci a chasa vás srdečně zvou na tradiční krojované hody, které se budou konat dne 9. a 10. 10. 2022 v prostorech místní sokolovny. K tanci a poslechu hraje DH Zlaťulka.

Sobota 8. 10.
17:00 tradiční ruční stavění máje

Neděle 9. 10.
9:45 Mše svatá – kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné, následuje průvod od kostela k hostinci „U Buvola“.
14:00 Průvod od hostince „U Buvola“ pro stárky
16:00 Zábava na sokolovně
21:00 Večerní zábava

Pondělí 10. 10.
8:00 Mše svatá – kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné, následuje průvod od kostela na sokolovnu, kde proběhne dopolední zábava.
14:00 Společný průvod chasy a mužáků od hostince „U Buvola“ pro stárky
16:00 Zábava na sokolovně
21:00 Večerní zábava spojená se scénkami

Zdroj: www.breclav.eu

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Týden hokeje

BŘECLAV / zimní stadion 26. 11. 2022 od 10 hodin 26. listopadu budou mít všechny …