TENISOVÝ ODDÍL MIKULOV OSLAVIL TŘICET LET

Mikulov – V roce 2014 oslavil Tenisový oddíl Mikulov 30. výročí založení oddílu. Před třiceti lety (18. října 1984) se v prostorách sportovní haly Na Hradbách konala ustanovující schůze tenisového oddílu , který byl tehdy součástí TJ Pálava Mikulov. První ustanovující schůzi tenistů svolal tehdejší tajemník TJ. Pálava Zdeněk Laštovka. Na soupisce bylo prvních jedenáct členů TOM (SMP: Šturza F., Fišera L., Machain P., Slokov: Ing.Šlanger J., Vaněček Fr., Státní statek: Ing. Šnajdr S., MVZ: Hlavačka V., Vojsko: Grebeníček J., August L., Sedláček J., Pasová kontrola: Kovárník J.). Někteří z těchto zakládajících členů reprezentovali oddíl v okresní odborářské lize, avšak neměli vlastní tenisový kurt.

S první myšlenkou vybudovat v Mikulově tenisové kurty přišel P. Machain, který se spojil s předsedou TJ Pálava panem Prokešem a navrhli předsedovi MNV R. Šímovi prostor pro vhodné umístění kurtů Na Doležalce. Vznikla komise pro výstavbu tenisových kurtů složená ze zástupců SMP, TJ Pálavy, MVZ, MNV Mikulov a Slokovu Hodonín, která se poprvé sešla dne 13. 8. 1984. (komise Laštovka Z., Hlavačka V., Fišera L., Ing. arch. Děnge Š., Machain P., Ing. Šlanger J., Prokeš P., Hegyi). Místo výstavby byl potvrzen areál Doležalka.

Pod záštitou města Mikulov a za stavebního dozoru pana Karla Vlasáka stavba započala v roce 1986 a byla dokončena a zkolaudována 29. září 1988. Provoz kurtů byl zahájen prvním turnajem čtyřher, který vyhrála dvojice Ing. J. Šlanger a Fr. Vaněček. Jediní z této doby doposud aktivně hrající jsou Ing. Jiří Šlanger, Petr Prokeš a František Vaněček.

Prvním předsedou TOM byl dr. Roman Ošťádal od roku 1986 do 1994. Významnou měrou se podílel na rozvoj mikulovského tenisového oddílu a zejména první tenisové školy. Mládežnickou štafetu po něm v roce 1989 převzal Čenda Kubrycht, který vychoval desítky tenistů a mládeži se věnuje dodnes. Druhým předsedou oddílu byl jeden ze zakládajících členů Pavel Machain, který hájil úspěšně barvy oddílu v období let 1994 až 1998. V roce 1998–1999 vykonával funkci předsedy Libor Bilík a v roce 1999–2000 byl na krátkou dobu vedením oddílu pověřen Ing. Jiří Šlanger. Od roku 2001 do dnešní doby je předsedou JUDr. Milan Novák.

TOM byl do roku 1989 součástí TJ Pálava. Jako samostatný oddíl vystupuje díky iniciativě dr. Ošťádala od 6. 9. 1990. Za dobu existence tenisových kurtů se na postu správce vystřídalo celkem jedenáct osob (Fišera L., Kalous J., Stehlík L., Hrdlička J., Žižka F., Tryska A., Kubrycht Č., Ondruj L., Vaněček F., Šlampa M., a Florián M.).

Máme radost z toho, že v roce oslav 30. výročí vzniku máme rekordní počet členů, a to sto třicet sedm. V našich řadách jsou zastoupeny všechny věkové kategorie od 7–70 let, V oddílu je šedesát pět dětí, dvacet žen, dvacet členů starších šedesáti let a dokonce šest členů sedmdesátiletých. Je nutno říci, a na to jsme i právem hrdi, že TOM za dobu své existence ani jeden rok nezklamal. Byl funkční po dobu třiceti let. Kurty Na Doležalce prošlo od roku jejich dostavby (1988) stovky tenistů nejen z Mikulova a okolí, ale i turistů z celé ČR. Nemáme nouzi ani o zahraniční zájemce. Rozvoj tenisu v Mikulově dokazuje i každoroční účast mládeže v krajských soutěžích, na tenisové škole, v dětských kempech pod vedením kvalifikovaných trenérů vychovaných v našich řadách (Kubrycht Č., Martincová V., Petr J., Vlasák O., Schmidt D., Šlampa M., Sýkora J.). Za dobu existence oddílu byly uspořádány desítky turnajů pro mládež i dospělé.

Jen velmi těžko bychom dosahovali „oddílové dlouhověkosti“ bez obětavé práce členů výboru a bez finanční podpory institucí, firem či jednotlivců. Děkujeme tímto za dlouhodobou podporu tenisu městu Mikulov, Českému tenisovému svazu, Regionálnímu sdružení ČSTV Břeclav, Krajskému úřadu JMK, firmám Kondice manželů Kopřivových, manželům Mlýnkovým z Vinařského dvora v D. Dunajovicích, firmám Lašan, Every – Pešák J., Distr – Vlasák, Kovo Prokeš, Net Serv, Elektro Ivičič, vinařstvím Šilinek a Volařík, pojišťovně Astoria a. s., dále panu Ing. Závodnému, Seluckému, Radkovičovi, Douškovi, Ing. Sýkorovi, Ing. Maruštíkovi, MUDr. Pluháčkovi a dalším.

Novák Milan, předseda TOM

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Slavnosti města Mikulov

MIKULOV Od 17. do 19. května se můžete zastavit na Náměstí a další lokality za …