Téma: Sprejerství

BŘECLAV / Městská policie Břeclav

S případem posprejované smuteční obřadní síně v místní části Poštorná se ke konci loňského roku setkali strážníci břeclavské městské policie. S občasným shromažďováním pochybných partiček v okolí hřbitovů po celé Břeclavi se strážníci setkávají opakovaně a dlouhodobě. A také léta provádí z těchto důvodů v okolí pohřebišť namátkové kontroly. Případ posprejování smuteční síně však svou morální upadlostí přece jenom vybočuje z řady jiných sprejerských aktivit.
Asi každý normální člověk jakékoli ničení částí hřbitovů a s nimi sousedících objektů sloužících k poslednímu rozloučení se zesnulými odsoudí, řada z nich si zanadává, ale jakýkoli morální odsudek nebo pohrdání s určitými jedinci nehne. Právě k těmto jedincům směřují následující řádky.
Na základě poštorenského incidentu zintenzivnili strážníci kontroly hřbitovů a jejich okolí. Žádný ze sprejerů a jiných vandalů si ani nemůže být jistý, zda jeho jednání není monitorováno obrazovým záznamovým zařízením. Čím si však jistý být může, že v případě svého dopadení má zaděláno na pořádné problémy. Ať již škodu způsobí v jakékoli finanční výši, ať již ke kresbám použije obyčejnou tužku, fix nebo barevný sprej nebo cokoli jiného, může takový podloudný neumělec zapomenout na shovívavost i na řešení celé věci v rámci přestupkového řízení. Každé výše popsané jednání je totiž bez ohledu na svůj rozsah a způsobenou škodu hodnoceno jako podezření z trestného činu poškozování cizí věci formou sprejerství. Následné trestní řízení ukončené vynesením rozsudku jsou pak zkušeností, které s odstupem času litoval mnohý z dopadených sprejerů. Už jen proto, že určitý cejch v podobě záznamu v trestním rejstříku je může ještě na pár let dopředu handicapovat při ucházení se o různé pracovní pozice v rámci hledání si zaměstnání. Ovšem tvrdé následky vše může mít i na nezletilce. Jejich hřešení na svůj nízký věk je účinné jen částečně; trable čekají i na jejich rodiče.
Všichni sprejeři navíc musí počítat s tím, že městská policie již nějaký čas disponuje speciálním srovnávacím systémem tzv. tagů a jiných nápisů. Ten dokáže srovnat všechny zjištěné malůvky a nápisy a určit, zda dopadený sprejer má na svědomí jen jednu věc nebo i čmáranice jiné, třeba i v jiných částech městech nebo i v městech jiných. V případě pozitivní shody jsou pak i trest a případná náhrada škody o to citelnější.
Jakýkoli boj s pachateli protiprávních jednání je však o to méně účinný, o co více jsou na něj městští nebo republikoví policisté sami. Nikdy nikde nemůže být strážník či policista všude. Všímavost občanů je velmi důležitým prvkem v předcházení jakémukoli deliktnímu chování. Proto kdokoli z vás, laskavých čtenářů, bude svědkem páchání jakéhokoli přestupku nebo trestného činu, prosím, oznamte to neprodleně na bezplatnou telefonickou tísňovou linku 156 (městská policie) nebo 158 (Policie ČR) tak, aby se pachatele podařilo přistihnout při činu nebo bezprostředně poté. Rychlé dopadení a následné rychlé potrestání je tím nejúčinnějším trestem i prevencí do budoucna.
(zno)
Zdroj: www.mpbv.cz

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Tváře Břeclavi: Obchvat města aktuálně, rekonstrukce mostu Poštorná

BŘECLAV / Městská knihovna Břeclav / úterý 20.2.2024 / 17:00 Srdečně zveme na další diskuzní …