Štíky archivu: františek seraf

Jan Knorr přednášel o restaurování kapliček

MIKULOV – Ve středu 28. května se uskutečnila v Galerii Konvent v Mikulově přednáška akademického malíře a restaurátora Jana Knorra o restaurování kapliček a skulptur na Svatém kopečku. Přednášku pořádal Muzejní spolek z Mikulova a sešla se na ní skupina lidí, kteří se o historii Mikulova živě zajímali, a nad některými dotazy musel Jan Knorr hodně přemýšlet, aby je uspokojivě zodpověděl. Přednáška začala rokem 1611, kdy začal František Seraf – kardinál z Dietrichsteina s rekatolizací Moravy, rozšiřováním sítě jezuitských, františkánských …

Číst více »