Štíky archivu: bořetice

Prosebná procesí v Bořeticích

Při pohledu na kapličky, Boží muky, křížky a obrázky v polích u cest, jen málokoho napadne, že tyto dnes často zanikající drobné sakrální památky bývaly kdysi živou součástí venkovského života, zvyků a tradic. Na konci dubna věnoval rolnický lid velkou pozornost úrodě na polích. Konal prosebná procesí, při nichž modlitbou a zpěvem prosil o hojnou úrodu a její ochranu před živelnými pohromami. Tato procesí navázala zřejmě na starší pohanské obřady. Dala obchůzkám polí nový, křesťanský obsah a využila při nich …

Číst více »

Filipojakubská noc na Hanáckém Slovácku

BOŘETICE – Této noci se začalo říkat podle církevních svátků sv. Filipa a Jakuba. Večer před sv. Filipem a Jakubem se ještě v padesátých letech minulého století ve vesnicích Hanáckého Slovácka kolem Velkých Pavlovic zdobila vrata, dveře i okna a také chlévy větvičkami (meruzalky zlaté) a to podle staré pověsti, kdy byli sv. Filip a Jakub na svých cestách přistiženi v jednom domě Židy, kteří si tento dům označili větvičkou. V noci však přiletěl anděl a stejnou větvičku dal na …

Číst více »