foto: archív nemocnice Břeclav

Světový den srdce letos lákal

BŘECLAV (luk) – Světový den srdce, jedna z největších akcí, kterou pro veřejnost každoročně pořádá interní oddělení břeclavské nemocnice se uskutečnila ve středu 24. září.

Akci navštívilo okolo sto padesáti zájemců všech věkových kategorií. Cílem akce je seznámit návštěvníky s prevencí onemocnění srdce. U jednotlivých stolečků byla vždy k dispozici jedna z lékařek interního oddělení. Podle zájmu návštěvníků odpovídaly na jejich dotazy, poskytovaly praktické rady a také rozdávaly odborné brožurky s návody, jak ve zdraví nebo třeba po infarktu myokardu vhodně volit stravovací režim či pohybové aktivity. „Jednou ze základních podmínek pro úspěšnou léčbu srdce  třeba po prodělaném infarktu je přestat kouřit. A pro člověka, který má tento návyk několik desítek let to není jednoduché. Tady ho konkrétně seznamujeme se všemi rizikovými faktory, které pro něj kouření představuje. Doporučujeme nejen poradnu pro léčbu závislosti na tabáku, ale i metody a léky,“ uvedla jedna z lékařek Hana Hahnová.

U dalšího stolečku si návštěvníci mohli nechat změřit krevní tlak, jinde zase hladinu cholesterolu nebo cukru v krvi. „Diabetikům vysvětlíme zásady diabetického stravování, dostali také brožurku, v níž mají uvedené kolik které jídlo obsahuje cukru, aby to stravování bylo pestré a přitom dodržovali zásady správné výživy. Při zvýšených hodnotách upozorňujeme jejich praktické lékaře a doporučujeme i monitoring na diabetologické ambulanci, vhodné pohybové aktivity či rámcový jídelníček,“ prozradila další lékařka břeclavské interny Nikola Mišurová.

„Léčím se po prodělaném infarktu, nechal jsem si změřit tlak, hladinu cholesterolu v krvi a paní doktorka mě orientačně vypočítala riziko srdečně cévní příhody. Mě to dopadlo dobře, jsem pod pěti procenty. Za poslední tři roky jsem ani jednou tuto akci nevynechal. Vždy se dovím něco o zdravém stravování, pohybových aktivitách a ověřím si, jak na tom zdravotně jsem. Myslím, že je to velmi záslužná práce a že patří celému lékařskému týmu i zdravotním sestrám z interního oddělení břeclavské nemocnice velké poděkování,“ ocenil akci jeden z návštěvníků Antonín Záhorský z Břeclavi.

Součástí Světového dne srdce byla i doprovodná akce, při níž lékařky interního oddělení vystavily ukázky svých ručních prací. Kromě výšivek, paličkování, patchworku nebo háčkování  upoutala výstavka náramků, náušnic a náhrdelníků  vyrobených z polymerické hmoty nebo technikou drátování. „Je to pro nás  forma relaxace a rády vytváříme pěkné věci,“  shodly se lékařky.

V přilehlých prostorách si mohli zájemci zakoupit i různé knihy se zdravotní a zábavnou tématikou, které připravilo břeclavské Knihkupectví Vašíček a přispělo tak k příjemnému průběhu dne. Každý z návštěvníků obdržel volnou vstupenku na fotbalové utkání MSK Břeclav. Poděkování za pomoc při akci  patří také studentkám třetího ročníku  SSOŠMZ z Břeclavi, dětem a paní učitelce z MŠ při nemocnici, které připravily pro návštěvníky drobné dárečky ve formě srdíček a zdravotním klaunům, kteří přispěli k dobré náladě.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

TAK NÁM PŘIVEZLI FERDINANDA

BŘECLAV / Městské muzeum a galerie / muzeum pod vodárnou 5. 7. – 20. 9. …