Svatý kopeček u Mikulova je vyhlášen národní kulturní památkou

Svatý kopeček u Mikulova se stal národní kulturní památkou. Návrh Ministerstva kultury České republiky včera schválila vláda.

Dominanta Mikulova s křížovou cestou, kaplí svatého Šebestiána, zvonicí a kaplí Božího hrobu se dostal mezi osmnáctku významných poutních areálů v České republice, kterým chce stát udělit titul národní kulturní památka.

Kostel svatého Šebestiána a přilehlá kampanila na samém vrchu Svatého kopečku prošly v roce 2014-2015 rozsáhlou rekonstrukcí rámci projektu „Obnova a využití kulturně-historické krajiny v lokalitě Svatého kopečku v Mikulově“.

Touto opravou se završil šestiletý cyklus rekonstrukcí sedmnácti objektů na Svatém kopečku, které tvoří jednu z nejstarší křížových cest na sever od Itálie. Aby rozsáhlé opravy mohly vůbec začít, muselo si město Mikulov tento církevní majetek pronajmout. Z dotací, vlastních zdrojů, sbírky a sponzorských darů opravilo postupně všechny kapličky ze sedmnáctého až osmnáctého století. „Investice na všechny opravy byly veliké, ale Svatý kopeček je významným poutním areálem, je to naše architektonická dominanta a navíc se u něj v plné míře dochoval i jeho duchovní rozměr,“ řekl starosta města Rostislav Koštial. „Vyhlášení Svatého kopečku za národní kulturní památku velmi vítám. Již v době rekonstrukce jsme na Ministerstvu kultury jednali o udělení tohoto titulu. Právě absence národní kulturní památky nebo nemovitosti v UNESCO naše město výrazně hendikepovalo v dotačních možnostech. A to přesto, že jenom v městské památkové rezervaci máme více než 180 nemovitostí. Udělením titulu pro Svatý kopeček by se to mohlo změnit,“ dodal mikulovský starosta.

Udělení prestižního statusu poutnímu místu vítá i Pavel Pacner, římskokatolický kněz a nynější probošt Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově. „Jsem tomu velmi rád. Toto prestižní označení by nám i v budoucnu mohlo pomoci při shánění financí a dotací na různé opravy. A rozhodně tím poutní místo získá na větší atraktivnosti, i když o turisty my tady v Mikulově nouzi nemáme,“ zamyslel se mikulovský probošt.

Celkové náklady na opravu kostela sv. Šebestiána na zvonice se vyšplhaly na 7,6 milionů korun. Opravy byly dotovány z programu ROP Jihovýchod. Kompletní opravy a rekonstrukce celé křížové cesty včetně dvou dominant však starosta města odhaduje na více jak deset milionů korun. „Obrovský podíl na tom, jak Svatý kopeček dnes vypadá, mají také soukromí donátoři, kteří se o jednotlivá zastavení na kalvárii starali. A pevně věřím, že i církev tuto pomoc vítá a dohodne se s nimi na další spolupráci,“ dodal Rostislav Koštial.

Na Svatém kopečku je také nově vybudovaná naučná stezka Svatý kopeček v Mikulově, která byla rovněž součástí tohoto projektu.

(js)

Zdroj: www.mikulov.cz

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

TAK NÁM PŘIVEZLI FERDINANDA

BŘECLAV / Městské muzeum a galerie / muzeum pod vodárnou 5. 7. – 20. 9. …