Pondělí , 15 Červenec 2024

Sochy z původního kostela se restaurují

HUSTOPEČ  – V kostele svatého Václava a Anežky České na Dukelském náměstí teď hned vedle oltáře stojí socha svatého Víta zářící novotou. Hustopečská farnost ji nechala zrestaurovat. Část peněz na opravy vyhrála. Na své znovuzrození teď ještě čekají další tři sochy z původního gotického kostela.

„Jedná se o sochy svatého Víta, svaté Ludmily a svatého Petra a Pavla, které byly v původním hustopečském kostele. Byly součástí barokního oltáře a jejich odhadované stáří je více než 300 roků. Bližší umělecké určení nyní nejsme schopní nějak blíže specifikovat,“ upřesnil děkan Pavel Kafka.

Barokní sochy byly po zbourání starého kostela v roce 1962 různě přemisťovány, až nakonec skončily v kapli svatého Rocha na Křížovém kopci. Teď budou postupně zrestaurovány a navráceny na původní místo.

První restaurace už je hotová. Svatý Vít se už v novém kabátě tyčí hned vedle oltáře. Peníze na jeho opravu se podařilo získat z dotací a část i vysoutěžit.
„Start přišel z Jihomoravského kraje, který nám přiznal dotaci z programu pro restaurování památek. Bylo to necelých 50 tisíc. A to byla taková první startovací částka, která pomohla farnosti, aby si dodala odvahy a řekla si, že těch zbývajících 50 tisíc někde našetří. Nakonec se nám povedlo postoupit v programu „Era pomáhá regionům“ do užšího kola a v závěru dokonce vyhrát,“ popsal cestu k penězům na opravy děkan. Ve sbírce vyhlášené poštovní spořitelnou hustopečská farnost vyhrála hlavní cenu 50 tisíc korun. Navíc se jí ještě ve sbírce podařilo získat dalších více než 40 tisíc od dárců.

„V této souvislosti bych připomenul loňské hody na Křížovém kopci, kde byla také sbírka na opravu soch a mezi lidmi se během mše svaté vybralo 12 tisíc korun,“ vzpomněl Kafka.

Další ze soch – svatá Ludmila – už je také v pražské restaurátorské dílně. Svatý Petr a Pavel teprve na svůj okamžik čekají. Další peníze na opravy se farnost opět pokusí získat z dotací. „Momentálně máme rozeslané žádosti. Pokud se nám podaří alespoň část peněz získat z fondů, farnost by se potom snažila tu další část hradit z vlastních prostředků,“ popsal další postup hustopečský děkan.

Sochy tak přibudou k dalším památkám z původního kostela, které zdobí dnešní svatostánek.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Byli jste svědky kolize?

BŘECLAVSKO: Poblíž Velkých Pavlovic došlo k nehodě autobusu a nákladního automobilu.  Břeclavští policisté vyšetřují dopravní …