Smutná procházka kolem Apolla aneb věc není tak jednoduchá – reakce na dopis

 Byl jsem vyzván, abych se vyjádřil ke článku popisujícímu stav okolí rybníku Apollo. Dvě paní z Břeclavi popsaly svůj výlet a současně i vyjádřily obavu, že odpověď bude spočívat ve výmluvě na nedostatek peněz. Článek však také obsahuje názor, že vysekat cesty a osadit několik laviček by nemuselo být až tak složité. Nelze než souhlasit a také mohu přislíbit, že jednotliví správci území, včetně zúčastněných samospráv, v jejichž katastrech se území nachází, budou tomuto území věnovat větší pozornost. V tomto smyslu již proběhlo příslušné jednání.

Rád bych v této souvislosti zmínil také několik doplňujících informací. Možná stav okolí rybníků vyvolává v návštěvníkovi pocit, že není větší zájem o toto významné místo, tvořící důležitou součást celého Lednicko valtického areálu, pečovat. Bohužel je tato problematika mnohem složitější. Od doby, kdy se podařilo na konci 90. let zajistit prostředky na úpravy okolí rybníků, trvá permanentně snaha zajistit pokračování údržby. Řádnému financování bránily nejdříve nejasné vlastnické vztahy. Ty jsme řešili prioritně v rámci komplexních pozemkových úprav. Úmluva o ochraně památek světového dědictví přenáší povinnosti na majitele, kterým je dnes převážně stát. Přesto se zatím příliš  nepokročilo dál, protože jednotlivé subjekty jsou svazovány svými hospodářskými pravidly. Někdy vznikají dokonce paradoxní situace, kdy například agentura ochrany přírody a krajiny nemohla být příjemcem dotačních prostředků na ochranu přírody a krajiny. Projekty, které připravila biosférická rezervace ve spolupráci s Lesy České republiky, agenturou a obcemi tak zatím k čerpání dotací nemohly být využity. Platí také stále přísnější pravidla, která brání obcím investovat do „cizího“ majetku. Ani naše připomínky na půdě mezioborové pracovní skupiny nic zásadního nezměnily. V nejbližší době se tak můžeme těšit alespoň na obnovu panelů naučné stezky.

Libor Kabát, starosta Lednice  a předseda Mikroregionu LVA.

PS redakce: Z výše uvedeného je patrné, že situace se komplikuje tak, že ani mezioborové komise nic nevyřeší, a dále se budeme svazovat novými pravidly, zákony a vyhláškami, které je asi třeba dělat na všechno možné. A co zdravý selský rozum ? Používá se ještě ?

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Břeclavská diskuzní štafeta s Lenkou Zlámalovou

BŘECLAV / Městská knihovna Břeclav pátek 24.9.2021 / 17:00  V Malém sále se uskuteční odložená …