Sgrafitový dům na mikulovském náměsté čeká oprava

MIKULOV/

Sgrafitový dům na mikulovském Náměstí čeká rozsáhlá oprava. Hlavní budova tohoto památkově chráněného domu č. 27 s figurální a psaníčkovou sgrafitovou výzdobou se bude po dvaceti třech letech restaurovat a rekonstruovat.

„Výběrové řízení na opravu vyhrála stavební firma Vymyslický a začne se opravovat začátkem května,“ řekla Marcela Hrbková z Městského úřadu Mikulov. Náklady na opravu budou 1 960 200 korun.

K restaurování sgrafitové výzdoby se přistupuje po třiadvaceti letech. Starší známé opravy jsou dle historických dokladů z počátku 20. let 20. století. Předtím byla fasáda podle sdělení Marcely Hrbkové prezentována v historizujícím duchu 19. století z doby po nástavbě druhého patra z roku 1860. Prezentace renesanční vrstvy vedla k potlačení historizujících motivů z 19. století a hypotetické rekonstrukci výrazu objektu ze 16. století. Odstraněna byla i plastická kordonová římsa, pravděpodobně barokní. Třetí nadzemní podlaží bylo v hladké omítce přizpůsobeno renesančnímu výrazu. Zásadní proměnou prošel i parter, kde byly vstupy do obchodních jednotek zazděny a sgrafito kolem oken restaurováno dle jednoho zachovalého. Odlehčen byl rovněž navazující průjezd, resp. jeho štít, kde původní stěnu nahradila balustráda.

„V letošním roce bude restaurována sgrafitová výzdoba, a to jak figurální, tak tzv. psaníčková neboli iluzivní diamantování,“ uvedla Marcela Hrbková.

První patro ve třech pásech zdobí různé scény – potopa světa, Kristův křest, podobenství o rozsévači a o pošetilých pannách. Dále jsou zde zastoupeny lovecké scény, hudebníci, tančící páry, stolovníci, figury antického božstva s nápisovými páskami, akantové úpony, květy a ptáci. Současně se sgrafitovou výzdobou bude obnoven vnější plášť, a to stavebními pracemi na částečné obnově střechy, opravou klempířských výrobků, sanací soklové části a repasí oken. V letní turistické sezoně bude tedy sgrafitový dům zahalen lešením. „Doufáme, že v době konání mikulovského vinobraní bude lešení demontováno, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků,“ doplnila pracovnice Městského úřadu Mikulov.

Malířka Jarmila Červená ve své knize Mikulov s tužkou v ruce k domu číslo 27 mj. píše: „Takové domy byly obvyklé ve městech královských. Je také jedinou památkou měšťanského stavitelství z doby renesance….. Pozoruhodná výzdoba připomíná domy v Telči a Slavonicích.“
Jitka Sobotková

Foto: Mikulovská rozvojová
Foto: Mikulovská rozvojová

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Odhalení pomníku pilota J. Broučka

BŘECLAV / ulice U Tržiště, Břeclav a kino Koruna 13. 7. 2024 16:00 – 18:00 …