Rozhovor týdne s Janem Hajdou, senátorem: Prioritou je bezpečnost a životní úroveň

 

BŘECLAV – Jan Hajda je již druhé volební období v Senátu ČR. Zeptali jsme se ho, jak se mu práce daří a co se mu podařilo udělat pro náš region.

Jaké je vaše postavení v Senátu ČR?

Vykonávám funkci předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu (dále jen VHZD), což je významná ekonomická funkce v Senátu. Při projednávání zákonů chodí na jednání VHZD ministři nebo jejich náměstci, což je pro mě významné, neboť mám možnost se zmínit o problémech svého okresu a žádat o jejich rychlé řešení.

Co děláte pro občany?
Za prioritní považuji bezpečnost a životní úroveň svých spoluobčanů. Snažil jsem se eliminovat snahy o snížení počtu policistů a požárníků. Naopak, pro řešení ekonomické situace požárních sborů jsem byl spoluautorem a spolupředkladatelem zákona o pojišťovnictví, který zabezpečuje zvýšení prostředků pro jejich činnost ročně o cca 500 mil. Kč. Alespoň takto se dá dát najevo těmto lidem, že si jejich práce vážíme. Rovněž podporuji zvýšení důchodů. Senioři si za svoje celoživotní úsilí pravidelné zvyšování důchodů zaslouží.

V čem se snažíte regionu pomáhat?
Okres Břeclav je jedním z nejlepších v oblasti provádění pozemkových úprav, jejichž významnou součástí je budování protipovodňových opatření a zpevnění polních cest, což vytváří předpoklady pro úspěšnou agroturistiku. Některá protipovodňová opatření v našem okrese, např. v obcích Přítluky, Kobylí nebo Březí, jsou doslova vzorem pro jiné okresy. Zde musím ocenit práci Pozemkového úřadu Břeclav pod vedení J. Haara. Nejdůležitějším ekonomickým odvětvím v našem okrese je vinařství, které mimo jiného řeší zaměstnanost, využití přírody apod. Je velmi důležité i ve vztahu k agroturistice, která je dalším významným zdrojem ekonomického příjmu, a to nejen pro vinaře, ale i pro hoteliéry a restaurační zařízení. Pracoval jsem jako člen Vinařského fondu ČR, nyní pracuji jako člen představenstva Národního vinařského centra ve Valticích. S ministerstvem zemědělství spolupracuji na zásadách dotační politiky tak, aby se evropské peníze dostaly přímo k vinařům.
Podpořil jsem např. žádost společnosti FOSFA při řešení výjimky, týkající se kontejnerové dopravy fosforu. Jsem nápomocen i chráněné dílně Mont Group Kostice. Rovněž podporuji žádost obcí o dotace. Jedná se o rychlost vyřízení na ministerstvech – ač je to smutné, úředníci se chovají jinak, když přijde samotný žadatel a jinak, když přijde v doprovodu senátora. Ovšem ne všechno je úspěšné, při projednávání koncepce dopravní infrastruktury na jednání VHZD byla garantována dostavbu dálnice E52. Její realizace však ztroskotala na vnitřních problémech kraje, a nedokonalém územním rozhodnutím atd. Vzhledem k tomu, že v Rakousku výstavba dálnice úspěšně pokračuje, vypadá to na nepříjemnou ostudu ČR.

Vaše další aktivity?
Byl jsem jmenován poradcem premiéra pro zemědělství. V době, kdy se tvořil vládní program, jsem měl na starosti část týkající se zemědělství a jeho koncepce pro další období. Musím konstatovat, že tak, jak jsem ji předložil se svým týmem zástupcům hnutí ANO a KDU-ČSL, byla akceptována bez vážnějších připomínek.
Ovšem nejsem spokojen se současným přístupem A. Babiše a hnutí ANO; nechovají se jako členové týmu, používají neprověřené argumenty (např. prodej OKD) proti ČSSD. Je nutné, aby skončili s předvolebním populismem a odpracovali věci, které voličům slíbili, např. lepší výběr daní apod.

A mimo tzv. vysokou politiku?
Další oblastí mé činnosti je spolupráce s dobrovolnými spolky – zahrádkáři, vinaři, chovateli, rybáři, které rovněž podporuji. Významná je i moje podpora a spolupráce s folklorními soubory. Každý rok jeden ze souborů představím v Senátu v rámci Kulturního léta. Nesmírně si vážím těch, kteří svůj volný čas věnují výchově mladých či zachování tradic, tak jak to činí např. J. Švach, F. Macinka či Z. Krůzová. Jsem rád, že v celostátní soutěži Žena regionu, jejíž jsem byl spoluorganizátorem, byla oceněna právě Zlatislava Krůzová. Na většině výstav vín oceňuji místní úspěšné vinaře svou cenou. Významným osobnostem z umělecké sféry pořádám v Senátu výstavy. Svá díla zde představili např. A. Vojtek, F. Varga nebo J. Frölich.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Břeclavská diskuzní štafeta s Lenkou Zlámalovou

BŘECLAV / Městská knihovna Břeclav pátek 24.9.2021 / 17:00  V Malém sále se uskuteční odložená …