Jaroslav Kreml u retenční nádrže na děšťovou vodu v Lužicích. Foto: Jaroslav Švach

Rozhovor týdne Jaroslav Kreml, předseda Regionu Podluží a starosta Lužic: Hlavním cílem je zachování identity Podluží

LUŽICE – O dobrovolném svazku obcí sdružených pod hlavičkou Regionu Podluží jsme si povídali s jeho předsedou a současným starostou obce Lužice Jaroslavem Kremlem.

Jak dlouho již existuje Region Podluží?

Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Podluží byl zaregistrován 28. dubna 1999. Zakládajícími obcemi byly Kostice, Týnec, Hrušky, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov a Lanžhot. V této fázi existence byla hlavní náplní činnosti zejména koordinace významných investičních akcí v souladu se Strategií rozvoje Mikroregionu Podluží. Dále slaďování činnosti a jednotný přístup k výkonu místních samospráv. V roce 2003 přistoupily do regionu obce Dolní Bojanovice, Josefov, Nový Poddvorov, Prušánky, Starý Poddvorov a Lužice. Vzhledem k počtu a geografické poloze obcí ve svazku byl současně změněn název na Region Podluží. V roce 2007 přistoupila do regionu obec Ladná a v roce 2013 obec Mikulčice. V současnosti je v Regionu Podluží patnáct obcí, což reprezentuje cca 27.000 obyvatel. V období od roku 2003 byly realizovány společné investiční projekty (regionální internetová síť, značení cyklotras včetně instalace orientačních tabulí a odpočívadel, výstavba rozhledny na Podluží) ve výši 27 milionů korun a z toho dotace činily 21 milionů korun.

Jaká je současná náplň činnosti Regionu Podluží?
Pozornost Regionu Podluží je zaměřena na zachování identity v oblasti kultury a zachování lidových tradic, zejména u dětí a mládeže. Konají se každoročně přehlídky dětských folklorních souborů, soutěže mladých verbířů a ve Starém Poddvorově se pořádá každoroční regionální postupové kolo celostátní soutěže Zpěváček roku. V této soutěži má Region Podluží dva celostátní vítěze Kamilu Šošovičkovou z Lužic a Patrika Havlíka ze Starého Poddvorova. Region podporuje i sportovní aktivity. Každoročně se pořádají pro žáky základních škol soutěže ve skoku vysokém Lužická laťka, závody na kolečkových bruslích v Lužicích, Běh Boba Zháňala v Hruškách, atletické přebory a florbalový turnaj v Lanžhotě. Dospělí se účastní cyklistického výletu Otevírání jara na Podluží. Tato akce je velmi populární. Každoročně se pořádá turnaj v kuželkách O pohár starosty města Lanžhot. Vzhledem k stále napjatějším rozpočtům jednotlivých obcí se v současnosti realizují společné projekty, které spolufinancují pouze ty obce, kterých se projekt bezprostředně dotýká. Poslední akcí tohoto typu je výsadba stromořadí pro Region Podluží. V současné době řeší starostové na pravidelných měsíčních poradách aktuální problémy, které se zásadním způsobem dotýkají nás všech. Patří sem postupné přesouvání výdajů státního rozpočtu do výdajů rozpočtů obcí. Stát nezvládá nárůst kriminality a vandalismu, a proto musí obce zřizovat obecní policii. Vysoké jsou také investiční a provozní náklady na zajištění chodu mateřských a základních škol. Dvacet jedna procent daně z přidané hodnoty omezuje naplnění potřeb ve všech oblastech. Region se zabývá řešením sociálních služeb se zvýšenou spoluúčastí obcí, vytvářením pracovních příležitostí, udržením autonomie obcí a zachováním ekologické rovnováhy (sběrné dvory, třídění a recyklace odpadů, zasakování dešťových vod, retenční nádrže, rybníky, mokřady, obnova lesů a větrolamů).

Jaké jsou priority Regionu Podluží pro budoucnost?
Od svého založení prošel Region Podluží přirozeným vývojem. Samospráva jednotlivých obci je stabilizovaná a postupně zvládá stále širší pole působnosti a nárůst legislativy. Základní potřeby infrastruktury jsou postupně řešeny. Hlavním cílem a posláním Regionu Podluží je však i nadále zachování identity Podluží, kterou prezentují lidové kroje, písně a tradice (verbuňk, hody, zpívání mužských sborů, fašank apod.), vinohrady, vinné sklípky s dobrým vínem, obdělaná půda, upravené vesnice a dobrosrdeční lidé, kteří mají dostatek pracovních příležitostí. To vše, včetně tlaků ekonomických, politických a různých sociálních trendů, se nám podaří lépe zvládnout společným úsilím.

O nás Jaroslav Švach

Jaroslav Švach
tel.: 606 727 242 e-mail: svach@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Mezinárodní den muzeí 2024

BŘECLAV / Městské muzeum a galaerie 18. 05. 2024 Na 18. května připadá tradičně Mezinárodní …