Nový ředitel Gymnázia, SOU a SOŠ v Mikulově Stanislav Svoboda

Provázanost politická i občanská je v malém městě, jakým je Mikulov, značná , ale chci, aby škola byla pro žáky atraktivní

MIKULOV – S účinností od 1. srpna letošního roku byl do funkce ředitele Gymnázia, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Mikulově dekretem Jihomoravského kraje jmenován Stanislav Svoboda.

 Jak dlouho již pracujete jako kantor, kde všude a v jakých funkcích jste před příchodem do Mikulova působil?

Letos učím třicátým rokem, na Základní škole Klobouky u Brna to bylo sedm let, a pak na městské střední odborné škole tamtéž. Působil jsem jako předseda a 1. místopředseda Komise pro výchovu a vzdělávání Rady Jihomoravského kraje, člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost krajského zastupitelstva, předseda Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Jihomoravského kraje, člen Rady pro národnostní menšiny, člen školské komise RHSD JMK, to vše jako člen zastupitelstva Jihomoravského kraje. Dále jsem předsedou neziskové organizace o šedesáti členech, Divadelního spolku bratří Mrštíků Boleradice. Další funkce v zastupitelstvu v obci Morkůvky a v městysi Boleradice, předseda školní odborové organizace a další – vlastním například i osvědčení pro předsedu přestupkové komise. To uvádím jako odpověď kritikům mé odborné způsobilosti k vedení školy.

 V Mikulově řídíte jako ředitel Gymnázium, Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště. Kolik je zde žáků, kantorů a jaké předměty a obory zde vyučujete?

Pedagogický sbor tvoří 59 vyučujících, studentů je přibližně 540, to je 30 méně než loni a o 50 méně než předloni. To už je počet, který přímo ohrožuje hned několik pracovních míst učitelů a chod školy celkově. Já učím pouze dvě hodiny dějepisu na maturitním oboru hotelnictví.

 Jste zde zatím velice krátce. Již jste se seznámil s prostředím a máte nějakou představu, co je potřeba v prvé řadě udělat?

S prostředím se seznamuji, jak to jde nejrychleji. To je dáno i tím, že jsem musel navázat na rozběhnuté projekty a účelovou dotaci na zateplení tělocvičny gymnázia. Sám jsem již zahájil další projekt, chystám žádosti o dotace na další opravy budov (střechy, okna) a chci také započít dlouho odkládanou rekonstrukci venkovního sportoviště v ceně cca 10 milionů korun. Chci udělat vše pro to, aby škola byla atraktivní pro stávající i nové žáky.

 Kolem výběrového řízení na ředitele školy a odvolání bývalého ředitele kolují různé fámy. Jak to skutečně podle vás proběhlo?

Na to se budete muset zeptat těch, kteří byli v komisi přítomni. Kritici mi vytýkají zejména členství v sociální demokracii a následnou „trafiku“, jak označují náročnou práci ředitele na tak velkém útvaru, jakým GSS Mikulov je. Já k tomu mohu dodat jen to, že jsem absolvoval několik rekonkurzů a vždy byl ve funkci potvrzen stávající ředitel. S úspěchem se dá pochybovat o tom, že by všichni vlastnili členskou legitimaci sociální demokracie. V dubnu jsem se účastnil konkurzu na uvolněné pracovní místo ředitele gymnázia v Hodoníně, kde jsem obsadil první místo. Konkurz byl zrušen. Důvodem pravděpodobně nebyl odpor rodičů vůči mé osobě, jak je mi podsouváno, mé informace hovoří spíše o opaku. Rada kraje i tady mohla vybrat kandidáta ze druhého místa a ušetřila by si vypsání nového konkurzu. Ale to už spekuluji. V červencovém rekonkurzu na pracovní místo ředitele v Mikulově jsem obsadil druhé místo  Z tohoto pořadí mě Rada Jihomoravského kraje vybrala pro funkci ředitele GSS Mikulov. Dlužno podotknout, že krajská rada má k takovému kroku plnou pravomoc. Já osobně jsem to po předchozích zkušenostech příliš nečekal. Věděl jsem však, že třetí v pořadí a jeden z mých konkurentů, bývalý ředitel Souchop, byl do funkce jmenován pouze na dva roky, ještě z doby, kdy se školy slučovaly.Mým úkolem je školu stabilizovat, zastavit propad počtu přijímaných žáků a změnit nedobrou atmosféru ve škole. Know-how si zatím nechám pro sebe. Provázanost politická i občanská je v malém městě, jakým je Mikulov, značná a není problém z neznámého příchozího za pomoci tisku udělat veřejného nepřítele. Odpor vůči své osobě ze strany osob blízkých bývalému řediteli a novinového bulváru dávám do souvislosti s nastávajícími komunálními volbami. Mrzí mě, že musím tisku dávat takováto vysvětlení, já se s kritikou hravě vyrovnám, ale trpí tím především škola, na jejíž budoucnosti mi velmi záleží.

 

O nás Jaroslav Švach

Jaroslav Švach
tel.: 606 727 242 e-mail: svach@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Slavnosti města Mikulov

MIKULOV Od 17. do 19. května se můžete zastavit na Náměstí a další lokality za …