Základní škola Velké Bílovice foto:www.ajvb.unas.cz

Projekt Badatel na Základní škole ve Velkých Bílovicích končí

VELKÉ BÍLOVICE (dl) – Na ZŠ Velké Bílovice  v těchto měsících vrcholí projekt nazvaný Badatelem za poznáním vědy, techniky a přírody.

Projekt započal v roce 2013 v rámci výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlašované Jihomoravským krajem.

Projekt plánovaný do ledna 2015 je zaměřen na zlepšení vzdělávání na základní škole v přírodních a technických  předmětech  s cílem rozšířit a změnit styl výuky, tzn. přejít od memorování faktů k rozvoji znalostí prostřednictvím experimentů, praktických cvičení, sledováním a použitím nových ICT technologií.

Realizace projektu byla rozdělena do pěti aktivit s názvy    ICT mění styl výuky,  Experiment pod drobnohledem moderní techniky, Aktivně v přírodovědných  pracovištích, Evaluace s pomocí hlasovacího zařízení  a Podpora technických činností. V jejich rámci probíhala interaktivní výuka – žáci například   pracovali  s moderními  senzory a  s přístroji  pro počítačový záznam a zpracovávali data, vyzkoušeli si tvorbu  videa s hudebními a grafickými efekty, hráli hry s vědeckou tématikou  a    díky webovým kamerám   měli možnost pozorovat své experimenty z domovů i po vyučování. Pro výuku předmětu  Náš svět a potřeby družiny  byla zbudována venkovní přírodovědná učebna a naučná stezka v okolí školy. V kroužku  technických  činností   a ve  školní družině   si  děti  rozvíjely své manuální zručnosti  při práci se dřevem, kovy a plasty. V rámci čtvrté aktivity proběhlo testování výsledků vzdělávání žáků 3., 6. a 8. ročníků a zmapování klimatu školy z pohledu žáků, rodičů i zaměstnanců školy.

Součástí projektu byly i doprovodné akce. Žáci tak měli možnost zúčastnit se různorodých  motivačních exkurzí, např. do psího útulku,  do Národního technického muzea v Praze, do brněnského Planetária  nebo  do Centra environmentální výchovy  v Lipce. Pro okolní školy připravili a předvedli workshopy- na ZŠ v Podivíně a v Moravském Žižkově prezentovali, jak se dají využívat měřící senzory a počítače  při výuce  fyziky, chemie a přírodopisu.  Některé své  práce prezentovali na Dni otevřených dveří školy.

Na základě inovativních výukových postupů   učitelé  vytvořili  učební materiály, laminované návody, e-learningové kurzy, elektronickou  kartotéku v  technické knihovně  a  inovovali Školní vzdělávací program.  Do projektu bylo  zapojeno  712 žáků a 11 pedagogů.

Před zahájením samotné výuky byla nejprve pořízena nová výpočetní technika,  notebooky a senzory a učitelé  byli proškoleni  v práci s využíváním nových  ICT technologií,  např. absolvováním kurzů na zpracování videa, tvorbu animace a grafiky,  pro práci se senzory, pro tvorbu e-learningových kurzů a tvorbu audiovizuálních učebních materiálů.  Dovednosti získané na těchto seminářích pedagogové následně   uplatňovali   ve výuce a v kroužcích.

Celý projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu  České  republiky, a to ve výši 6.326.030,- Kč. Realizačně  je zabezpečován pracovníky ze strany příjemce dotace a ve spolupráci s externími odborníky.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Lucie Myslivečková – Krasocákance

BŘECLAV / Městské muzeum a galerie / Lichtenštejnský dům 19. 7. – 8. 9.2024 / …