Foto:vinařský sklep.cz

Příroda ukázala vinařům, kdo je pánem

BŘECLAVSKO  – Původně slibný průběh ročníku 2014 z hlediska množství a zdravotního stavu hroznů se v druhé polovině srpna změnil v noční můru většiny vinařů.

Silně deštivé počasí a rychlý nástup šedé hniloby hroznů zapříčinily zahájení sklizně dříve, než réva vinná stačila vyprodukovat optimální množství cukrů. „Vegetace révy započala s asi 10-14 denním předstihem a pokračovala s tímto předstihem prakticky ve všech fenologických fázích. Kvetení započalo koncem května a réva v letošním roce odkvetla vlivem optimálního počasí velmi dobře. Následovala suchá perioda, která místně způsobila problémy s padlím révy vinné, avšak toto rozšíření nebylo z hlediska ohrožení výnosu nijak významné. Hrozny začaly zaměkat již kolem 20. července. Srpen se již nevyznačoval vysokými tropickými teplotami, avšak jeho první polovina nebyla nijak srážkově významná. Problém začal až po 18. srpnu, kdy přišly nejprve bouřky s intenzivními srážkovými úhrny a následně vlhká perioda, která trvala až do 20. září. V tomto období spadlo místně takové množství srážek, které v těchto lokalitách obvykle spadne za celého půl roku,“ popsal problémy způsobené počasím Martin Půček, výkonný ředitel Svazu vinařů ČR.

Tato vysoká vlhkost způsobila masivní rozvoj šedé hniloby hroznů révy vinné. Při takovém extrémním infekčním tlaku a neustálých deštích nebylo možné révu zvládnout ošetřením chemickými přípravky. „Rozvoj šedé hniloby byl extrémně rychlý, zdravé hrozny byly během tří dnů totálně shnilé,“ uvedl Půček.

Předpokládaný termín počátku sklizně (10. 9.) tak musel být asi o týden posunut a hrozny musely být sklizeny předčasně, aby se zabránilo větším hospodářským škodám vlivem ztráty úrody hroznů napadených šedou hnilobou. Hrozny tak byly sklizeny i za cenu nižší cukernatosti. ČR letos požádala po boku ostatních tradičních členských států (Itálie, Francie, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko) Evropskou komisi o udělení výjimky na zvýšení limitu na zvyšování cukernatosti moštů z letošní sklizně, což umožňuje základní nařízení Evropské rady a Evropského parlamentu. Evropská komise o tom měla jednat již 2. října, ale stane se tak až tento týden. Bruselské úředníky, na rozdíl od vinařů, čas netlačí.

Minulý týden byl sklizeno již téměř 90 % hroznů. Komu se podařilo uchovat ve vinicích zdravé hrozny, ten si může mnout ruce. „Návrat babího léta je balzámem pro hrozny, které na keřích zůstaly. Tam, kde napadení šedou hnilobou nebylo nebo bylo slabé, se již nyní cukernatosti velmi intenzivně zvýšily a v současné době jsou již na hranicích přívlastkových hodnot,“ potvrdil Martin Půček.

Původně odhadovaný průměrný výnos kolem asi 6 tun  na hektar bude ve skutečnosti asi o 30 % nižší, tedy kolem 4,2 – 4,5 t/ha Ve srovnání s ročníkem 2013 (650 tis. hl.) jde o meziroční snížení o 30 %. „V horší kvalitě se sklidilo zhruba 50 % produkce. je jasné, že v letošním ročníku bude vyrobeno více jakostních vín. Nechci spekulovat o průměrné ceně hroznů, ale je třeba počítat s jejím propadem,“ poukázal na negativní dopady nepřízně počasí Martin Půček a dodal: V letošním roce příroda opět připomněla vinařské veřejnosti, kdo je tady pánem. Jednoznačně se ukazuje, že jakékoliv odhady před tím, než je vše sklizeno a „pod střechou“, jsou naprosto zbytečné.“

O nás Jiří Holobrádek

Jiří Holobrádek
tel.: 723 865 819 e-mail: holobradek@tydenik-breclavsko.cz

Mohlo by se vám líbít

Poplatky zaplatí Břeclavané pohodlně již v druhém platebním kiosku

BŘECLAV Už druhý platební kiosek slouží na Městském úřadě Břeclav. Lidé mohou jeho prostřednictvím pohodlně …