Přijďte se rozhlédnout z vodárny

BŘECLAV

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. zve na prohlídku vodárenské věže. Akce se bude konat

v sobotu 28. září od 10 do 18 hodin.

Věžový vodojem v Břeclavi byl budován od dubna 1926 do května 1927 jako součást akce Vodovod pro město Břeclav.  Projektovou dokumentaci pro vodojem vypracoval v letech 1925 – 1926 autorizovaný inženýr Bohumil Belada, Praha a konstruktér Libor Záruba, architektonické úpravy prováděl arch. Adolf Brzotický z ministerstva veřejných prací v Praze . Investorem bylo město Břeclav, stavbu provedla Moravská betonářská a stavební společnost v Brně. Konstrukce vodojemu je řešena jako vícepatrová železobetonová budova, která slouží do dnešní doby k zásobování města pitnou vodou a dle projektové dokumentace se uvažovalo s jejím využitím i jako rozhledny. Celková výška vodojemu je 44,25 m, přibližná hmotnost 2 748 tun. Belada dokonce vypracoval dva návrhy – první čistě vodárenský a druhý dle přání obce břeclavské s vyprojektovanou rozhlednovou kopulí.

Stavba je řešena jako šestiúhelníková konstrukce, rezervoár na vodu a rozhledna je válcová a střechu tvoří kulová báň. Základy jsou tvořeny hřibovou základovou deskou kruhového tvaru o průměru 15 m a tloušťce 190 cm z armovaného železobetonu, která je umístěna na vrstvě podkladního betonu tloušťky 160 cm. V podloží základové desky bylo do hloubky až 10 m vybudováno 143 kusů ražených nebo vrtaných betonových pilotů o maximálním průměru 340 mm. Aby takto pilotami zhuštěná základová půda nebyla vyplachována proudící spodní vodou, byla celá tato dolní část, nesoucí základovou desku, obehnána štětovou stěnou 3,7 m hlubokou. Konstrukce vodojemu je tvořena 7 železobetonovými sloupy s hlavicemi o výšce 25 m (6 umístěno po obvodu šestiúhelníku, 1 umístěn uprostřed).

Přístup pod rezervoár umožňuje schodiště s podestami po obvodu nosné konstrukce. Objem rezervoáru činí 650 m3, jeho dno je ve výšce 25,35 m a strop ve výšce 31,85 m. Železobetonové stěny rezervoáru mají tloušťku 30 cm, rezervoárem vedou dva kruhové průlezy s točitými schodišti z oceli (výstupové šachty) o průměru 120 cm. Rozhledna se nachází ve výšce 33,85 m . Na stavbu bylo spotřebováno asi 1200 mbetonu a šest vagónů železa.

Zdroj: www.vodarenskeveze.cz

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Nektárium – July Haluzová

BŘECLAV / Městské muzeum a galerie Břeclav / synagoga Břeclav 28. 6. – 28. 7.2024 …