Při volbách dejte pozor, křížkuje se, nekroužkuje!

Břeclavsko – Komunální volby se tradičně konají v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Množí se otázky, jak se vlastně volí, když se „křížkuje“. Důležitá připomínka: při volbách dejte pozor, křížkuje se, nekroužkuje! Jinak váš hlas bude neplatný. Pro upřesnění uvádíme možnosti, které budou mít voliči před tím, než vhodí obálku se svým hlasem do volební urny.

Komunální volby jsou jiné než volby parlamentní a volič má vícero možností jak volit. Můžete volit stranu nebo jen jednotlivce, anebo volit stranu a jednotlivce z různých partají.

1. Buď označím na hlasovacím lístku křížkem tu volební stranu, kterou chci volit. Tím vlastně dávám svůj hlas této straně a zároveň všem jejím kandidátům, třeba všem 27, pokud má zastupitelstvo ve vaší obci tolik členů.

2.Mohu také označit křížkem onu svoji „hlavní“ stranu, ale navíc označit křížkem individuálně ještě další jednotlivé kandidáty z jiných stran, které bych také rád viděl v zastupitelstvu. Ti jsou potom mnou voleni, ale na úkor těch posledních z kandidátky mé „hlavní“ strany, kterou jsem si vybral. Tedy, pokud jsem z jiných kandidátek označil křížkem jednotlivých 10 kandidátů, tak z té své „hlavní“ strany volím již jen prvních 17 kandidátů; tato strana tak ode mě dostane celkem jen 17 hlasů.

3. Třetí možností je neoznačovat křížkem žádnou svoji „hlavní“ volební stranu, ale volit jen jednotlivě lidi z různých listin až do počtu všech členů zastupitelstva, například oněch uvedených 27. A mohu označit vždy jedno jméno z každé kandidátky. Potom dostane každá volební strana jen po jednom hlasu.

A nezapomeňte, každý volič rozděluje tolik hlasů, kolik zastupitelů je vyznačeno v záhlaví volebního lístku. Jak uvedl mluvčí ministerstva vnitra Vladimír Řepka, existují tři způsoby, jak se váš hlas může stát neplatným. „Buď lístek vloží do jiné než úřední obálky, nebo zaškrtne větší počet kandidátů, než je počet zastupitelů, anebo místo křížků bude kroužkovat“ .

 

 

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Poplatky zaplatí Břeclavané pohodlně již v druhém platebním kiosku

BŘECLAV Už druhý platební kiosek slouží na Městském úřadě Břeclav. Lidé mohou jeho prostřednictvím pohodlně …