Bulhary, foto ČTK

Premiér Sobotka navštívil Strachotín a Dolní Věstonice. V Bulharech pracuje těžká technika.

BŘECLAVSKO (kap) – Aktuálním stavem záchranných prací se zabývalo pondělní ranní jednání Krizového štábu Jihomoravského kraje v Bulharech.

Hejtman Michal Hašek po jednání uvedl, že některé části trvale neobydleného území (kemp u Novomlýnských nádrží) v Dolních Věstonicích jsou podle víkendového posouzení statika vysoce rizikové. „Posoudíme možnost vyklizení tohoto území, nejde o trvale obydlenou část, ale kemp, takže se nejedná o evakuaci. Ve Strachotíně bude dokončen geologický průzkum, předpokládáme, že by se během tohoto týdne mohl na území obce zrušit stav nebezpečí. Zde v Bulharech pokračuje navážení kamene. Co se týká souhrnných informací, Jihomoravský kraj zatím zaplatil za záchranné práce 3,067 milionu korun, další 3 miliony tvoří dotace pro obec Dolní Věstonice na vybudování provizorní komunikace do Pavlova. Dosud bylo nasazeno 23 jednotek hasičů – dobrovolných i profesionálních, 96 kusů techniky, jde celkem o 222 zasahujících hasičů, v oblasti bylo nasazeno 205 policistů, do prací je zapojeno dalších 90 pracovníků krajského úřadu, obcí, neziskových organizací a dalších institucí, celkově je to tedy přibližně pětistovka lidí, kterým chci velmi poděkovat. Krizový štáb už nyní nebude zasedat každý den, budeme ale velmi pečlivě sledovat informace statika i povětrnostní situaci,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Jiří Pelikán  uvedl, že v Bulharech budou dopoledne položeny poslední betonové panely provizorní cesty k sesutému svahu a odpoledne začne navážení kamene a vlastní zpevňování svahu. „Odstraňujeme stromy a křoviny ve vodě, povoláni byli i potápěči z Hlučína,“ řekl Jiří Pelikán. Krajský policejní ředitel Leoš Tržil informoval, že policie nadále střeží uzavřená území a prostory záchranných prací, ve Strachotíně bude dohlížet také nad dodržováním omezení na komunikaci Strachotín-Pouzdřany, kde bude zakázán vjezd vozidel nad 7,5t.

V neděli se uskutečnila pracovní cesta předsedy vlády Bohuslava Sobotky a ministra vnitra Milana Chovance po Jihomoravském kraji v souvislosti s povodněmi a sesuvy půdy. Oba politiky doprovázel hejtman Michal Hašek. V Jevišovicích, kde byla zaplavena část obce a přehradou prošla stoletá voda, jednali se starostou obce Pavlem Málkem o škodách v obci a s generálním ředitelem Povodí Moravy Janem Hodovským, který informoval o průběhu povodně a aktuální hydrologické situaci v kraji.  Další zastávkou byly Dolní Věstonice a místo sesuvu půdy. Ve Strachotíně je starostka Lucie Danihelová seznámila se situací v obci po úspěšné sanaci svahu a ukončení evakuace.

Zatímco ve Strachotíně se záchranné práce blíží ke konci, v nedalekých Bulharech teprve začaly. V obci se zčásti sesunul svah nad řekou Dyjí, na němž stojí 14 rodinných domů celkem s 37 obyvateli. Dva, které jsou nejblíže srázu, byly evakuovány.

Ohroženo je čtrnáct domů

BULHARY (JaŠ) – V neděli zasedal v Bulharech krizový štáb. Zeptali starosty obce Jiřího Osičky, jaká je situace v Bulharech.

Kdy začal svah ujíždět a v jaké délce?

Problémy začaly v neděli 14. září, kdy následkem vytrvalých dešťů začal postupně ujíždět svah uprostřed vesnice směrem k řece Dyji na úseku asi 100 metrů. Ohroženo je nyní 14 domů a dvě rodiny jsme již museli evakuovat, celkem sedm lidí. Část je jich ve vlastním bytě, někteří u přátel a další v penzionu.

 Parkuje a pracuje tu spousta těžké techniky. Co se nyní provádí?

Nyní je to krizové řešení. Vykácela se spousta stromů, postavila se panelová vozovka, po které se naváží těžký kámen na zatížení paty svahu. Plán je takový, že se z tohoto materiálu udělá šikmá stěna, která ujíždějící svah zadrží. V pondělí dopoledne (rozhovor vznikal v neděli – pozn. aut.) mají přijet zástupci Státního fondu životního prostředí a měli bychom začít řešit projekt, který by měl zabezpečit zpevnění asi 500 metrů svahu z peněz Evropské unie, jak se o tom na tiskové konferenci zmínil i hejtman Hašek.

Kdo tu v Bulharech v současné době na krizovém řešení pracuje?

Je to Hasičský záchranný sbor z Hlučína, Břeclavi a firma Swietelsky – Pozemní stavby JIH. Hlavně aby už nepršelo, poněvadž sobotní déšť nám rozbahnil příjezdové cesty a zkomplikoval další sanační práce.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

U16 – Turnaj tří zemí ve Finsku

U16 – Turnaj tří zemí ve Finsku Výsledky českých zápasů: úterý 6. února 2024 Česko …