il.foto

Pozor, od 1.ledna začaly platit změny týkající se registrace vozidel.

Břeclavsko – Dne 1.1.2015 nabyl účinnost zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tato novela přinesla podstatné změny týkající se registrací vozidel. Jedna z podstatných změn je zrušení tzv. polopřevodu vozidla, kdy původní vlastník odhlásil vozidlo a nový vlastník si ho následně zaregistroval na svém místně příslušném úřadu. Po 1. lednu 2015 už bude pro přepis vozidla místně příslušný úřad, v jehož správním obvodu má trvalé bydliště původní vlastník vozidla. To znamená, že se vozidlo rovnou přepíše na nového vlastníka na témže úřadu. Prodávající a kupující zajdou na místně příslušný úřad společně a vozidlo přepíší, zákon umožňuje i využití institutu plné moci. Plná moc při zastupování se bude již vyžadovat úředně ověřená.

Další novinkou bude omezená platnost evidenční kontroly vozidla na nového majitele a to pouze na 14 dní.

Dále je nutné upozornit na přechodná ustanovení novely zákona, která hovoří, že vozidla, která budou k datu 31.12.2014 tzv. v polopřevodu (odhlášena na nového majitele), tak musí být nejpozději do 30.06.2015 zaregistrována na nového majitele (dokončen převod vozidla), jinak budou tato vozidla prohlášena za zaniklá. Takto zaniklá vozidla budou zbavena technické způsobilosti a nebude již možné je následně zaregistrovat!

Veškeré změny týkající se vozidla je vlastník vozidla povinen hlásit na příslušném registračním úřadu do 10ti pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala. Jinak hrozí uložení pokuty za nedodržení zákonem stanovených povinností.

Příklad – přepis již registrovaného vozidla:

Občan s trvalým bydlištěm v Hustopečích se rozhodne pro koupi vozidla od občana s trvalým bydlištěm v Praze. Oba se společně dostaví na Magistrát hlavního města Prahy (možnost zastoupení ověřenou plnou mocí) a podají společnou žádost na přepis vozidla, ke které předloží oba technické průkazy, evidenční kontrolu vozidla na nového majitele, ne starší 14ti dní a platnou zelenou kartu. Vozidlo bude na nového majitele už zaregistrováno v Praze a vozidlu bude ponechána původní pražská registrační značka. Správní poplatek za přepis vozidla, popř. poplatek na podporu sběru, likvidaci a využití autovraků bude uhrazen v Praze. Případné další změny na vozidle (jako výměna RZ z důvodu ztráty, odcizení nebo poškození, zápis tažného zařízení, změna barvy, ….) se budou již vyřizovat na místně příslušném úřadě nového majitele, tzn. v Hustopečích.

Jan Strmiska, registr vozidel

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

U16 – Turnaj tří zemí ve Finsku

U16 – Turnaj tří zemí ve Finsku Výsledky českých zápasů: úterý 6. února 2024 Česko …