foto: frankr

PONDĚLNÍ GLOSY 5.05.2014 Miroslava Macka

V sobotních Lidovkách publikoval Michal Kolmaš článek s titulkem „Špatná image může Čechy vyjít draho“ s podtitulkem „Nelichotivý obraz České republiky v očích evropských partnerů omezuje její vyjednávací schopnosti. Doplácejí na to i občané.“

K článku je pak připojen graf „Kolik lidí cítí sounáležitost s EU?“, v němž figuruje Česko s 35% občanů, kteří cítí s EU sounáležitost, na pátém mostě od konce.
Jenže:
Těsně před námi je Švédsko s 37% a Finsko s 36%, vedle nás Nizozemsko taktéž s 35% a za námi Velká Británie s 29%. Takže dle logiky titulku, to tyto země musí přijít stejně a více draho…dle logiky titulku, podtrhuji.

Na idnes se objevil článek o nemovitostech prezidentova poradce Martina Nejedlého. V záplavě otázek po původu peněz na jejich zaplacení či splácení mě ovšem nejvíce zaujala věta o jeho firmách: navzdory zákonné povinnosti nezveřejňují účetní uzávěrky.
Zdá se, že porušovat zákon jde u nás celá léta zcela beztrestně…

Václav Klaus má, samozřejmě, pravdu. (Totéž v podstatě platilo a platí o vzniku Československa v roce 1918):
Ukrajina nemá tradici státnosti a za dvě desetiletí nedokázala vytvořit stát, který by bylo její obyvatelstvo ochotno akceptovat. Nevznikla v důsledku úsilí svých obyvatel o sebeurčení a suverenitu, ale jen rozpuštěním SSSR shora a osamostatněním umělých svazových republik. Do jednoho celku byly uměle spojeny oblasti východu a jihu (které byly po tři staletí součástí ruského státu) s poválečnými stalinskými anexemi polské Haliče a Podkarpatské Rusi.

Platí i pro registrované partnerství, že jeden partner přebírá odpovědnost za staré dluhy druhého partnera, tak, jak je to v manželství?

Opsáno z facebooku:
Většina dnešních mladých „nezávislých“ historiků a politologů je skutečně nezávislá: na historii a politice.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Břeclavská diskuzní štafeta s Lenkou Zlámalovou

BŘECLAV / Městská knihovna Břeclav pátek 24.9.2021 / 17:00  V Malém sále se uskuteční odložená …