il.foto

Poleradice či Boleradice?

Až neuvěřitelně rozporuplné postoje mají v Boleradicích na původ názvu svého městyse.

Do roku 1924 se užívalo pojmenování Poleradice, nářečně Polehradice, což byl poněmčený původní název Boleradice. Ke změně názvu došlo na základě zákona č. 266 z roku 1920, vládní nařízení č. 324 z roku 1921 a výnosu ministerstva vnitra č. 43354 z roku 1923. Ten nařizoval změnu a nepoužívání všech poněmčených pojmenování měst, obcí, ulic apod. Od roku 1925 se obec opět nazývá Boleradice.

Po listopadových událostech v roce 1989 se v místě začaly projevovat snahy připomínat ten dřívější – jako je Polehrad, Polehrádek a dokonce tyto tendence pronikly až na internet. Zároveň s tím se tento trend projevoval ve zdůvodňování a vysvětlování původu jména z tohoto druhotné označení vedoucím až k absurdnostem jako hrazeného pole, polního hradu. To zcela popírá historický zdroj názvu jenž vychází z listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, který v roce 1141 dal sepsat majetek svého biskupství a v ní se uvádí, že v Boleradicích se nachází pět lánů polí, což je první zmínka o osadě. Listina je pravá, nejedná se tedy o pozdější falzifikát, je psaná latinsky, často nazývaná jako první topografický popis Moravy. Na vzdor tomu dřívější vedení obce nechalo na štítě školy vyznačit letopočet 1131, ačkoliv bylo upozorněno, že se jedná o zastaralé datování.

Uznávaný moravský historik profesor Ladislav Hosák vznik názvu vysvětluje tak, že se odvozuje od praslovanského osobního jména Bolerad, od toho příslušníci Boleradovi, odtud Boleradící a osada Boleradice. Všechny další zkomoleny jsou dost často užívány opakovaně, včetně části čelných představitelů místa, třebaže existuje dost informačních pramenů.

Rozhodně tyto zcela zbytečné postoje mohou neprospívat dobré pověsti vesnice a odvádět od mnoha důležitějších záležitostí. Zkrátka zpozdilost kvete v každé době. Proto Boleradice, ne Poleradice.

Jan Horák

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Každodenní život legionářů v Rusku

BŘECLAV / Městská knihovna Břeclav středa 17.4.2024/ 18:00  Historická přednáška Bc. Petra Holobrádka z cyklu Břeclavsko …