Podzimní Malovaný kraj

Nedávno vyšlo páté letošní číslo národopisného a vlastivědného časopisu Malovaný kraj, už od roku 1946 spjatého s Břeclavi.

Celá řada článků se v něm opět věnuje břeclavskému regionu. V seriálu pojednávajícím o židovském osídlení tentokrát zavítáte do Hustopečí. Hned dva příspěvky se týkají vytyčení státní hranice na Břeclavsku po roce 1918. Jiný text pak připomíná výročí zničení Památníku sjednocení v Břeclavi v roce 1938 německými nacisty. Dozvíte se, že u Pohanska byl objeven půdorys zaniklé středověké vsi, snad s názvem Chottmansdorf. Připomenuto je i sté výročí narození legendárního zpěváka lidových písní, rodáka z Tvrdonic Jožka Rampáčka. Nechybí ohlédnutí za třetím ročníkem folklorně laděného Setkání přátel jižní Moravy, jež se v Břeclavi uskutečnilo v červenci. Svým prvním dílem začíná cyklus zaměřený na věhlasnou poštorenskou keramičku. Formou výběru z programů jsou čtenáři zváni na letošní Burčákové slavnosti v Hustopečích nebo do Mikulova na odhalení památníku čsl. občanů vysídlených v roce 1938. A na jedné z vnitřních stran obálky dostala v seriálu Naše města a vesnice ve fotografiích prostor obec Hlohovec.

Více se o obsahu periodika a jeho zaměření dozvíte na webových stránkách www.malovanykraj.cz

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Noc literatury v Břeclavi 2023

BŘECLAV / Břeclav – bílý kostel, evangelický kostel, kino Koruna a bývalá tržnice v areálu …