Pilotní studie bude probíhat v Břeclavi

BŘECLAVSKO: Blikající zelená bude předznamenávat konec signálu „Volno“.

Břeclav – Chtěli bychom upozornit řidiče, že město Břeclav se zapojilo do „Pilotní studie vlivu zavedení vizuální modifikace signálu VOLNO na světelných signalizačních zařízeních v ČR“. Studii zpracovává Centrum dopravního výzkumu a jejím cílem je zajistit vliv blikající zelené na bezpečnost a propustnost křižovatek s touto úpravou. Studie probíhá v rámci potřeby sjednocování pravidel v silničním provozu s našimi sousedy (Rakousko, Slovensko) a dalšími státy v rámci EU.

Blikající zelená předznamenává konec signálu se zeleným světlem „Volno“. Délka signálu se zeleným světlem zůstane stejná, pouze poslední 4 sekundy bude světlo blikat. Takto upraveny budou pouze tříbarevné soustavy. Doplňkové zelené šipky, zelený signál pro opuštění křižovatky a dvoubarevné soustavy se signály pro chodce blikat nebudou. Pro blikající zelenou platí pro řidiče stejná práva a povinnosti, jako pro signál se zeleným světlem „Volno“.

V rámci pilotní studie budou na dotčených křižovatkách dočasně osazeny dopravní značky upozorňující na úpravu signálního plánu. Dopravní průzkumy budou probíhat na křižovatkách pomocí kamerového záznamu z dronů, které budou létat poblíž křižovatek, a pak pomocí anket (dotazování přímo na ulici, přes webové rozhraní). Úprava stávajícího signálního plánu je plánovaná pouze dočasně a po dokončení bude signální plán vrácen do původního stavu.

Pro Břeclav lze upřesnit, že úprava světelných signalizačních zařízení bude probíhat na celém tahu silnice I/55 (tedy všechny světelné křižovatky v Břeclavi s výjimkou křižovatky u papírnictví – křižovatka ulic J. Palacha x Sovadinova).

První monitorování dronem, bez úpravy světelných signalizačních zařízení, by mělo proběhnout již v srpnu (termínu 19. – 30. srpna 2019). V září a říjnu pak bude provedena změna signalizace a zároveň bude pokračovat monitorování pomocí dronů – předpokládané termíny průzkumu jsou od 2. 9. do 13. 9. 2019 a od 14. 10. do 25. 10. 2019.

Pro doplnění informací lze upřesnit, že s monitorováním pomocí kamerového záznamu z dronů se mohou řidiči setkat poblíž:

  • křižovatky I/55 x Sovadinova
  • křižovatky I/55 x nám. TGM
  • křižovatky u obchodních center Lidl, Billa, Penny
  • křižovatky I/55 x U Nemocnice

Zdroj: www.policie.cz

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Proměny názvů břeclavských ulic

BŘECLASV / Městská knihovna Břeclav / malý sál 23. 11. 2022, 18:00 Městská knihovna Břeclav …