David Bowie ve skautském kroji Foto:retronaut

Pátrají po historii skautingu

BŘECLAV (hp) – Městské muzeum a galerie Břeclav vyzývá občany Břeclavi a okolí, kteří mají informace, spisy, paměti, fotografie apod. k předválečné i poválečné historii skautingu v regionu, aby je poskytli k nahlédnutí a konzultaci. Tato výzva je uveřejněna s vědomím a prosbou Junáků – svazu skautů a skautek ČR, střediska Svatopluk Břeclav. Bližší informace podá Hana Prymusová, hana.prymusova@muzeumbv.cz, 731 428 253, 519 322 774.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Parýžfest / Verona, Jakub Děkan, Ready Kirken,…

HLOHOVEC / areál kulturního domu a okolí – Dolní konec 29 sobota 25. 5. 2024 …