Lokomotiva Morávia, která jako první přijela z Vídně do Břeclavi

Oslava vzniku 175. výročí železnice

BŘECLAV

Město Břeclav a Přerov není spojeno jenom železnicí, jejíž výročí připadá na tento rok. Severní dráha císaře Ferdinanda směřovala od Jadranu na sever Evropy. Na této trati byla první významná železniční křižovatka v Břeclavi a jako další vznikla v Přerově, odkud se železnice dále větvila.

V okolí obou měst se v minulosti nalézaly významné lokality lovců mamutů i významné osady. V obou městech jsou zámky, jejichž majiteli byl významný šlechtický rod Žerotínů. Připojení obou měst k železnici vedlo k mohutnému rozvoji průmyslu, včetně chemického odvětví. Brzy budou prostor nádraží obou města zdobit cyklověže.

Také v oblasti společenských poměrů to byl farář hustopečského evangelického sboru, který založil evangelický sbor nejen v Břeclavi, ale také v Přerově. Jím postavenou modlitebnu navštěvovali nejen Češi, ale celých 28 let i němečtí luteráni.

1. září tohoto roku oslavíme 175. výročí zahájení provozu železnice Břeclav – Přerov. Při této příležitosti Městské muzeum a galerie v Břeclavi a Vlastivědná společnost regionu Břeclavsko pořádají přednášku Mgr. Sehnálka z přerovského Muzea J. A. Komenského o rozvoji přerovské železnice.

Přednáška se bude konat v předsálí Dělnického domu v úterý 20. září t. r. v 18,00 hodin. K tomuto výročí budou pořádat Přátelé břeclavské železnice rovněž v Dělnickém domě výstavu, která potrvá od 24. září do 2. října 2016.

Na obě akce srdečně zveme.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Nektárium – July Haluzová

BŘECLAV / Městské muzeum a galerie Břeclav / synagoga Břeclav 28. 6. – 28. 7.2024 …