Opera Argippo

VALTICE / Zámek Valtice – divadlo

5.10.2017 od 17.00 hod.

Domenico Lalli  –  Antonio Denzi

Argippo (Il gran mogol)

Drama per musica

hudba Antonio Vivaldi (1678 – 1741) a další

 

Několik slov k historii Vivaldiho „pražské“ opery Argippo.

Vznik italských barokních oper a s nimi spjaté kulturní prostřední si můžeme představit daleko spíše jako dnešní filmovou produkci, než jako operu za Verdiho či Wagnera. Autorství bylo často kolektivní a dílčí umělci mnohdy nebyli v produkci uváděni a to včetně autorů hudby. Stejné libreto bylo většinou zhudebněno  mnohokrát a bylo podobné spíše filmovému námětu, než neměnnému  textu v pozdější opeře. Pro příslušnou verzi bylo libreto vždy znovu a znovu upravováno a stejný či podobný text se hrál pod různými názvy. Podobnost s filmem byla i tom, že úspěch opery se měřil do značné míry podle toho, jak dokázala naplnit pokladnu příslušného impresária. Lze tedy říci, že principem barokní opery bylo tzv. pasticcio (paštika) – tedy opera složená z již hotových komponent.

Libreto nazvané Il gran mogol Domenica Lalliho (vl. jménem Sebastiano Biancardi, 1679 – 1741)) bylo poprvé zhudebněno neapolským skladatelem Francescem Mancinim a provedeno v tamním divadle San Bartolomeo roku 1714. Další dvě opery na stejný text pocházejí z Benátek z let 1717 a 1722 od Giovanniho Porty a Stefana Fiore. Následuje pražská verze z roku 1730 z Prahy, s hudbou Antonia Vivaldiho vzniklá na objednávku impresária Antonia Denziho (cca 1690 – 1763). I zde Vivaldi podle dobové praxe použil některé árie ze svých starších oper.

Text byl dále zhudebněn Antoniem Costantinim pro Mingottiho společnost v Brně, někteří muzikologové uvádějí též provedení ve Vídni. Mingottiho operní společnost uvedla operu později také ve Štýrrském Hradci a Kodani.

Jak jsme řekli, pro každé provedení byl text upraven podle dispozic příslušné operní společnosti. Měnily se hlasové polohy, vypouštěly a přidávaly se recitativy i árie (ty obvykle neměly dějový význam ale pouze ilustrovaly příběh vyjádřený v recitativech). Mnohdy byla použita již hotová část hudby, aniž by to bylo na škodu celkovému vyznění.

Árie z Argippa před několika lety objevil Ondřej Macek ve dvorní knihovně Thun – Taxisů v Řezně. Je zřejmé, že jde o pasticcio, v němž jsou použity některé Vivaldiho árie z původního pražského provedení.  V archivu univerzity v Darmstadtu se dále nedávno našla kompletní partitura tohoto pasticcia, která má přesně stejné složení árií jako řezenský pramen. Jsou zde zachovány recitativy, které v Thun-Taxisovské knihovně chybějí. Ty přesně souhlasí se zachovaným pražským libretem a je tedy možné, že jsou dílem Antonia Vivaldiho.  Naše současná verze vychází z pramenu v Darmstadtu a na základě pražského libretta  je doplněna několika původními Vivaldiho áriemi.

Toto – převážně Vivaldiho – zhudebnění Argippa zapadá do česko – rakouského kulturního kontextu, protože vniklo na objednávku pražského impresária a jeho provedení se odehrávalo po ose Praha  – Brno  – Vídeň. Vivaldiho Argippa tedy můžeme považovat v jistém smyslu za předchůdce nejslavnější pražské opery – Mozartova Dona Giovanniho. I tu totiž objednal pražský imresário – Pasquale Bondini (1731 – 1789). Jak silná byla tradice italské opery v českých zemích můžeme vidět ze skutečnosti, že Pasquale Bondini, který se narodil rok po pražském uvedení Argippa, začínal v Čechách jako zpěvák Mingottiho společnosti.

 

Domenico Lalli – Antonio Denzi – Antonio Vivaldi a další

Argippo

Argippo, dříve nápadník Zanaidy, nyní manžel Osiry

Jaroslav Březina, sólista opery Národního divadla

Tisifaro (Velký mogul), otec Zanaidy

Ivo Hrachovec, sólista opery Národního divadla

Zanaida, která se cítí  Argippovou manželkou

Sylva Čmugrová, sólistka opery Národního divadla

 

Osira, skutečná manželka Argippa

Michaela Šrůmová

Silvero, tajný manžel Zanaidy

Filip Dámec

Capella Regia Praha

členové Akademie staré hudby FF Masarykovy univerzity

Realizace Ondřej Macek a Robert Hugo

řídí Robert Hugo

Představení se uskuteční v divadle zámku Valtice ve čtvrtek 5. října v 17:00, vstupenky v předprodeji on-line zde či na pokladně zámku Valtice. Vstupenky v cenách 200,- Kč až 500,- Kč dle místa.

Zdroj: www.zamek-valtice.cz

 

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Parýžfest / Verona, Jakub Děkan, Ready Kirken,…

HLOHOVEC / areál kulturního domu a okolí – Dolní konec 29 sobota 25. 5. 2024 …